ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στο 24% υποχώρησε η ανεργία το γ' τρίμηνο

13:11 - 17 Δεκ 2015 | Οικονομία
Στο 24% υποχώρησε ο δείκτης ανεργίας το τρίτο τρίμηνο, έναντι 24,6% το προηγούμενο τρίμηνο και 25,5% κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Κατά το Γ΄ Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.671.096 άτοµα και των ανέργων σε 1.160.522. 

Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και κατά 2,3% σε σχέση µε το Γ΄ Τρίµηνο του 2014. Ο αριθµός των ανέργων µειώθηκε κατά 1,7% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και κατά 5,6% σε σχέση µε το Γ΄ Τρίµηνο του 2014.

Τα χαρακτηριστικά της ανεργίας

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (28,1%) είναι σηµαντικά υψηλότερο από των ανδρών (20,7%).

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (48,8%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 54,5%

Η κατανοµή της ανεργίας, λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, έχει ως εξής: το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (46,9%). Τα χαµηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή µεταπτυχιακό (13,2%) τίτλο σπουδών και στους πτυχιούχους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (20,0%).

Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν µισθωτή απασχόληση, το 12,0% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 82,4% αναζητά πλήρη αλλά, στην ανάγκη, είναι διατεθειµένο να εργαστεί και µε µερική απασχόληση. Τέλος, το 5,6% είτε αναζητά µερική απασχόληση είτε δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει µερική ή πλήρη απασχόληση.

Ένα ποσοστό ανέργων (6,6%) απέρριψε, κατά τη διάρκεια του Β' Τριµήνου του 2015, κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή:

α) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (27,7%),

β) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο εργασίας (20,2%),

γ) δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (17,4%).

Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν ανέρχεται στο 23,6% του συνόλου των ανέργων ενώ οι µακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 µήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα από το αν έχουν εργαστεί στο παρελθόν), αποτελούν αντίστοιχα το 73,7%.

Το ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε ξένη υπηκοότητα είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (28,6% έναντι 23,7%). Επίσης, το 72,4% των ξένων υπηκόων είναι οικονοµικά ενεργό, ποσοστό σηµαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων, το οποίο είναι 51,2%.

Σε επίπεδο Περιφέρειας, το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη ∆υτική Μακεδονία µε 31,5%, και στη ∆υτική Ελλάδα µε 28,1%. Στον αντίποδα, το µικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο µε 10,4% και στις Ιόνιες Νήσους µε 12,2%.

Τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης

Κατά το Γ΄ Τρίµηνο του 2015, βρήκαν απασχόληση 157.407 άτοµα, τα οποία δήλωσαν ότι ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, 47.819 άτοµα µετακινήθηκαν από τον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό σε θέσεις απασχόλησης.

Αντίθετα, 128.159 άτοµα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούµενα, σήµερα είναι άνεργα και άλλα 52.677 άτοµα που ήταν απασχολούµενα είναι πλέον οικονοµικά µη ενεργά. Επιπλέον, 115.384 άτοµα, που πριν ένα έτος ανήκαν στον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση αλλά είναι άνεργα.

Εξετάζοντας την εξέλιξη του αριθµού των απασχολουµένων, ανά τοµέα της οικονοµίας, παρατηρείται ότι στον πρωτογενή τοµέα υπάρχει µείωση 4,6% στον αριθµό των απασχολούµενων σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό τρίµηνο. Στο δευτερογενή τοµέα παρατηρείται αύξηση 3,4% στον αριθµό των απασχολούµενων και στον τριτογενή αύξηση 3,4%. 

Το ποσοστό της µερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 9,1% του συνόλου των απασχολουµένων. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζοµένων, το 69,4% έκανε αυτή την επιλογή διότι δε µπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, το 7,0% για άλλους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, το 5,1% γιατί εκπαιδεύεται, το 2,5% διότι φροντίζει µικρά παιδιά ή εξαρτώµενους ενήλικες και το 15,9% για διάφορους άλλους λόγους. Το ποσοστό των µισθωτών, το οποίο εκτιµάται σε 65,6%, εξακολουθεί να είναι χαµηλότερο του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανέρχεται στο 83,5 του συνόλου των απασχολούμενων. 

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.