ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στο μικροσκόπιο η χρηματοδότηση των κομμάτων

15:02 - 19 Δεκ 2015 | Οικονομία
Σε μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας στη χρηματοδότηση των κομμάτων αλλά και στον έλεγχο των οικονομικών τους θα προχωρήσει νομοθετικά η κυβέρνηση.

Στη λήψη αυτών των μέτρων θα προχωρήσει, έπειτα από σχετικές συστάσεις της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου GRECO (Group of States against Corruption), αλλά και των θεσμών.

Σύμφωνα με το Εθνος, η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς έχει έτοιμες προτάσεις για το πολιτικό χρήμα, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι πιο αυστηρές από αυτές που έχει δεχθεί τόσο από τους δανειστές όσο και από την επιτροπή.

Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς προτείνει οι ανώνυμες δωρεές να μην ξεπερνούν τα 150 ευρώ , ενώ το σύνολο των ανώνυμων δωρεών προς ένα κόμμα να μην ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.

Επίσης ζητείται πλήρης κατάργηση της διάταξης ως προς το ακατάσχετο της κρατικής χρηματοδότησης σε ποσοστό 40% της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης που λαμβάνει κάθε κόμμα, με την «υποσημείωση» ότι αν πρόκειται για μισθούς εργαζομένων, τότε το ακατάσχετο δεν πρέπει να ξεπερνά το 15% της κρατικής χρηματοδότησης.

Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, προτείνει επίσης την μείωση της έκπτωσης φόρου στο 50% για τα ποσά δωρεάς, από το 100% που ισχύει σήμερα με βάση την κείμενη νομοθεσία και εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα.

Ζητείται και η υποχρεωτική χρήση ορκωτών λογιστών για τη σύνταξη των οικονομικών λογαριασμών και του ετήσιου απολογισμού των κομμάτων.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.