ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΣΕΕ: Οι δέκα θέσεις για τη λύση για του ασφαλιστικού

16:27 - 10 Μαρ 2016 | Οικονομία
Τις 10 θέσεις της ΕΣΕΕ επί της πρότασης της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης τη Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 στην Εκδήλωση με τίτλο «Φόρουμ για την Κοινωνική Ασφάλιση» που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής & τον Τομέα Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο ΕΒΕΑ. Αντικείμενο του Φόρουμ ήταν η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων για τη συγκρότηση ενός βιώσιμου ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη «η βελτίωση της ταμειακής του ρευστότητας μπορεί να επιτευχθεί αν ακολουθηθούν λύσεις που μπορούν να διασφαλίσουν την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και να διευκολύνουν ουσιαστικά τους υπόχρεους στη διευθέτηση των υποχρεώσεών τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΕΣΕΕ έχει επεξεργαστεί πρόταση για το «πάγωμα», την κεφαλαιοποίηση και τη μετατροπή οφειλών άνω των 20.000 ευρώ στον ΟΑΕΕ (περίπου 7 δις ευρώ), μέσω της δυνατότητας αποποίησης ασφαλιστικού χρόνου.

Από την κεφαλαιοποίηση και εφεξής, το ενιαίο κεφάλαιο θα επιβαρύνεται με ένα στοιχειώδες και τυπικό επιτόκιο ύψους 1-1,5%, ενώ στην ουσία οι επιλογές που θα βρίσκονται στη διάθεση του εκάστοτε ενδιαφερομένου, εξειδικεύονται ως εξής:
− Κατά την περίοδο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, να δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του συσσωρευμένου χρέους (κεφάλαιο), είτε μέσω της εφάπαξ καταβολής του απαιτούμενου ποσού, είτε μέσω αναλογικής παρακράτησης της χορηγούμενης σύνταξης για χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη διαγραφή του χρέους, οπότε και θα επέρχεται αναπροσαρμογή των αποδοχών στα προβλεπόμενα επίπεδα.

− Η δεύτερη εναλλακτική λύση στην οποία η ΕΣΕΕ αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα, αποτυπώνεται στο δικαίωμα που θα πρέπει να παρέχεται στον προς συνταξιοδότηση επιτηδευματία για αποποίηση του ασφαλιστικού χρόνου που θα αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποιημένη οφειλή, μία δυνατότητα που θα έχει ανάλογες επιπτώσεις στις συντάξιμες αποδοχές του (αναλογική μείωση συντάξεων).1. Θεσμοθέτηση της πρότασης για τη «κεφαλαιοποίηση» και αφαίρεση των οφειλών από τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης ως αποποίηση ασφαλιστικού χρόνου.»
Επιγραμματικά οι 10 θέσεις της ΕΣΕΕ επί της πρότασης της Κυβέρνησης είναι οι εξής:
1. Θεσμοθέτηση της πρότασης για τη «κεφαλαιοποίηση» και αφαίρεση των οφειλών από τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης ως αποποίηση ασφαλιστικού χρόνου.
2. Η αναλογικότητα των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα να υπολογίζεται στο «μετά φόρον εισόδημα».
3. Να μη συνδέονται οι ασφαλιστικές εισφορές με λογιστικές διαφορές που μπορεί να προκύπτουν μετά από φορολογικούς ελέγχους.
4. Να αναθεωρηθεί ο αυθαίρετος δεκαπλασιασμός για τον καθορισμό ανώτατου πλαφόν & να εξεταστεί μια νέα κλίμακα με πολλαπλασιαστές από 1 έως 9.
5. Να επανεκτιμηθεί το ποσοστό 6,95% για τη περίθαλψη καθώς επίσης το 7,5% για επικουρικές και το 4% για προνοιακές ασφαλιστικές εισφορές.
6. Να καταργηθούν όλες οι έκτακτες εισφορές και τα 15 ευρώ (υπέρ ΕΛΑ-ΕΛΕ/ΕΛΕΕ) ως βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων, που δεν χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο σκοπό.
7. Να επεκταθεί το εργόσημο και σε άλλες εργασίες πέρα των αγροτικών δραστηριοτήτων.
8. Να υπολογιστεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των νέων συνταξιούχων και να αναλυθεί το ποσοστό αναπλήρωσης.
9. Να υπάρξει ποσοτικοποίηση και να μην υπάρξουν εξαιρέσεις επαγγελματικών κλάδων και ομάδων στο νέο ασφαλιστικό.
10.Να κωδικοποιηθεί απλά και κατανοητά η ασφαλιστική νομοθεσία.

Η ΕΣΕΕ από την πλευρά της:
− λέει «ΝΑΙ» στη λελογισμένη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά «ΟΧΙ» στην παράλογη ασφαλιστική φορολογία.
− λέει «ΝΑΙ» στο «νοικοκύρεμα» των συντάξεων, αλλά «ΟΧΙ» στις «συντάξεις- επιδόματα».
− λέει «ΝΑΙ» σε μια Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση που θα εξορθολογίζει το υπάρχον σύστημα, αλλά «ΟΧΙ» σε μια Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση που θα κατεδαφίζει κοινωνικά δικαιώματα.

«Όπως έχουμε επίσης υπογραμμίσει την ανάγκη για επανενεργοποίηση των 320.000 οφειλετών με συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 8,2 δισ.

Από το 2012 εκφράζουμε την ανάγκη να προβλεφθεί η στήριξη της «εντός κρίσης μικρομεσαίας επιχείρησης» που δεν είχε χρέη προ του 2009 και οι οφειλές της είναι σε άμεση συνάρτηση με την κρίση και την επταετή ήδη ύφεση.

Θα μπορούσε, με αυτόν τον τρόπο, να υπάρξει μια δίκαιη διάκριση μεταξύ όλων όσοι συνήθιζαν να δημιουργούν οφειλές αλλά και σε αυτούς που η κρίση τους ώθησε στη συσσώρευση οφειλών, μια διάκριση, όμως, όχι τιμωρητική, αλλά που να κουβαλά τη μέριμνα τόσο γι αυτούς όσο και για το Ταμείο τους, σημείωσε ο κ. Κορκίδης.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.