ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αναπτυξιακός: Φορολογικά κίνητρα, επιδοτήσεις και πληρωμές παλιών λογαριασμών στο νομοσχέδιο

08:43 - 03 Ιουν 2016 | Οικονομία
Δίνοντας έμφαση στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις Καινοτόμου Χαρακτήρα κατατέθηκε χτες μετά από αναμονή μηνών ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος. Σημειώνεται ότι η χώρα ήταν χωρίς νομοθετικό πλαίσιο στήριξης επενδύσεων εδώ και δύο χρόνια ενώ εκκρεμούσαν οι ενισχύσεις για εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια από το προηγούμενο καθεστώς ενισχύσεων. Με άλλα λόγια γίνεται προσπάθεια να λυθούν προβλήματα με εκκρεμούσες ενισχύσεις των επενδυτικών σχεδίων από τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011.

Η προίκα των παλιών αναπτυξιακών

 

Στο νομοσχέδιο ορίζονται και οι νέες παρατάσεις για την ολοκλήρωση των εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων. Ειδικότερα, χορηγείται νέα προθεσμία ολοκλήρωσης η 31η Δεκεμβρίου 2016 για επενδυτικά σχέδια του νόμου 3299/2004, για τα οποία η καταληκτική προθεσμία έληξε στις 31/12/2015. Εάν μέχρι το τέλος του 2016 έχει υλοποιηθεί το 50%, χορηγείται νέα παράταση έως τις 30/6/2018. Μέχρι την ίδια ημερομηνία παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης και για όσα επενδυτικά σχέδια είχαν προθεσμία ολοκλήρωσης την 31/12/2016. Επενδυτικά σχέδια του νόμου 3908/2011 παρατείνονται αναλόγως έως τις 30/6/2017 ή έως τις 31/12/2017.

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αιτιολογική έκθεση γίνεται λόγος για «σημαντικές δυσχέρειες στην ανταπόκριση του κράτους να καταβάλλει άμεσα και στο σύνολο τις εγκεκριμένες επιχορηγήσεις» και προτείνεται στον νέο αναπτυξιακό για τα σχέδια των δύο παλαιών νόμων το εξής: είτε, αντί της επιχορήγησης, να επιλέξουν το κίνητρο των φοροαπαλλαγών είτε, εάν επιμείνουν στην επιχορήγηση, να λάβουν το υπόλοιπο ποσό σε επτά ετήσιες δόσεις.

 

Κίνητρα και απαλλαγές

 

Ουσιαστικά λόγω «πενίας» το Ν/Σ για το νέο αναπτυξιακό προβλέπει τη χρήση των εργαλείων των φοροαπαλλαγών ειδικά για μεγάλες επενδύσεις. Επίσης προβλέπεται η δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών, η κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.

 

Ειδικά στην περίπτωση με συνολικό επιλέξιμο κόστος άνω των 20 εκατ. ευρώ που δημιουργούν τουλάχιστον 2 θέσεις εργασίας ανά 1 εκατομμύριο επιλέξιμου κόστους επένδυσης, προβλέπεται σταθερός φορολογικός συντελεστής για 12 χρόνια. Η χρήση σταθερού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος θα ισχύσει μέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης και μέχρι του ποσού των 10 εκατ. ευρώ.

 

Η καινοτομία στο επίκεντρο

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που κατατέθηκε χθες το βράδυ προς ψήφιση στη Βουλή, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια καινοτόμου χαρακτήρα τα οποία θα μπορούν να αφορούν στην ανάπτυξη τεχνολογίας, στην τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών.

 

Τα επενδυτικά αυτά σχέδια θα πρέπει:

  • να αξιοποιούν αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης, εφόσον αποδεικνύεται η συνάφεια των ερευνητικών αποτελεσμάτων και του παραγόμενου προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας και η επένδυση να συνίσταται στην εμπορική εκμετάλλευση του παραχθέντος ερευνητικού αποτελέσματος
  • να επιδιώκουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους με τη χρήση διαδικαστικών και οργανωτικών καινοτομιών, με έργα και προγράμματα ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού,
  • να αποσκοπούν στην εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης για τη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, που θα τυγχάνουν άμεσης παραγωγικής και εμπορικής αποδοχής.

 

Ως επιλέξιμες δαπάνες σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια πέραν εκείνων που προβλέπει γενικά ο νομός είναι : επιπλέον και συμπληρωματικά για τις δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή και παραγωγής θερμότητας και ψύξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση ενώ στα είδη των ενισχύσεων.

 

Επίσης, καινοτόμα επενδυτικά σχέδια θα ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Τέλος τα ποσοστά ενισχύσεων ορίζονται στο 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων.

 

Γ.Α.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.