ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΥΠΕΧΩΔΕ: Προσωρινός ανάδοχος στη ΒΔ Οδό Πελοποννήσου

18:39 - 05 Φεβ 2007 | Οικονομία
Στην τελική ευθεία μπαίνει η κατασκευή του Οδικού ’ξονα Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα, που θα ονομάζεται Βορειοδυτική Οδός Πελοποννήσου, το οποίο προωθεί το ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς σήμερα αναδείχτηκε ο όμιλος «ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ» ως προσωρινός ανάδοχος του έργου. «Αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω προσφυγών, θα υπογράψουμετη σύμβαση του έργουμέχρι τις αρχέςΜαΐου», δήλωσε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς.

Για τον εν λόγω διαγωνισμό προεπιλεγεί 4 όμιλοι οι οποίοι εκλήθησαν να καταθέσουν προσφορές. Τελικά κατέθεσαν προσφορές οι 2 όμιλοι: ο όμιλος «HELLENIC AUTOPISTAS» και ο όμιλος «ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ».

Βάσει της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, το κατασκευαστικό κόστος του έργου, σε τρέχουσες τιμές, ανέρχεται σε 2,098 δισ. ευρώ και το συνολικό κόστος στα 2,7 διςευρώ.

Στο συνολικό κόστος περιλαμβάνονται επιπλέον οι τόκοι κατασκευαστικής περιόδου, το κόστος λειτουργίας κατά την κατασκευή κ.α. Η χρηματοδοτική συμβολή του δημοσίου είναι 550 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα μισά θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται ότι η Βορειοδυτική Οδός Πελοποννήσου είναι ένα έργο μαμούθ, καθώς ο προϋπολογισμός του είναι μεγαλύτερος από τον προϋπολογισμό της Αττικής οδού και της γέφυρας Ρίου -Αντιρρίου μαζί.

Από τεχνικής πλευράς είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο 365,4 χιλιομέτρων, εκ των οποίων τα 283,7 θα κατασκευαστούν από την αρχή και τα υπόλοιπα 81,7 χλμ θα βελτιωθούν.

Τέλος στον όμιλο αναφέρεται ότι στον όμιλο «ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ» συμμετέχουν οι εταιρίες: VINCI S.A., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ-ΤΕΒ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, J&P ΑΒΑΞ Α.Ε., HOCHTIEF Projektentwicklung GMBH, ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ.

 

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.