ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέα ευκαιρία για 100 δόσεις σε οφειλέτες του ΙΚΑ

09:36 - 03 Σεπ 2016 | Οικονομία
Μια ακόμη ευκαιρία ένταξης στη ρύθμιση των 100 δόσεων έχουν οι οφειλέτες του ΙΚΑ, που χωρίς υπαιτιότητά τους απώλεσαν τη δυνατότητα συνέχισης του διακανονισμού.

Με τα στοιχεία να δείχνουν ότι μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη της ρύθμισης, μόλις ένας στους τρεις οφειλέτες που εντάχθηκαν αρχικά παραμένει σε αυτή, η διοίκηση του Ιδρύματος δίνει τη δυνατότητα επαναφοράς τους στη ρύθμιση, εφόσον αποδειχθεί ότι η απώλεια έγινε χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

 

"Κατά πάγια τακτική, για το σύνολο των οφειλετών του ΙΚΑ αλλά και όλων των οφειλετών άλλων ταμείων που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται απώλεια ρύθμισης παρά την αποδεδειγμένη πρόθεση του οφειλέτη για τη διατήρησή της και οφειλόμενη σε γεγονός που δεν άπτεται των ευθυνών του, οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε επαναφορά των εν λόγω ρυθμίσεων", αναφέρει το Ταμείο.

 

Σημειώνει μάλιστα, ότι από τις 8/4/2015 που ξεκίνησε η ρύθμιση των 100 δόσεων, τέθηκε σε εφαρμογή μια σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσω των οποίων δίνεται στους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών του ΚΕΑΟ και στους οφειλέτες του ΙΚΑ η δυνατότητα να προχωρήσουν σε διακανονισμό των οφειλών τους, μέσω Διαδικτύου, να ενημερωθούν σε πραγματικό χρόνο για τα ποσά που έχουν πιστωθεί στην καρτέλα τους, καθώς και για τα ακριβή ποσά οφειλών που είναι απαιτητά τη δεδομένη χρονική στιγμή και, επιπλέον, να καταβάλουν μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων τα απαιτητά ποσά από καθυστερούμενες οφειλές.

 

Μάλιστα, μετά την επιβολή των capital controls και αναγνωρίζοντας τόσο τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν το καλοκαίρι 2015, όσο και τη μη εξοικείωση της πλειονότητας των οφειλετών με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, το ΙΚΑ έδωσε δυνατότητα διατήρησης της ρύθμισης έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2015, εφόσον οι οφειλέτες κατέβαλαν τα απαιτητά ποσά, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε εξατομικευμένη ενημέρωση μέσω e-mail.

 

Επίσης, σημειώνεται πως έχει τεθεί σε εφαρμογή η άμεση αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος αυθημερόν σε κάθε οφειλέτη εις βάρος του οποίου καταλογίζεται νεότερη οφειλή από τους αρμόδιους φορείς. Σε κάθε περίπτωση, το ΙΚΑ επαναλαμβάνει ότι η δυνατότητα επανένταξης είναι δυνατή, εφόσον αποδεικνύεται ότι η απώλεια της ρύθμισης οφείλεται σε γεγονός που δεν άπτεται των ευθυνών του οφειλέτη.

 

Να σημειωθεί ότι από τις 5 Σεπτεμβρίου και εφεξής, η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ γίνεται από τους εργοδότες με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (ΤΠΤΕ), ήτοι του τριανταψήφιου κωδικού που τους αποδίδεται άπαξ.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.