ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προϋπολογισμός 2018: Αμετάβλητο το ύψος των δαπανών του ΠΔΕ

10:16 - 22 Νοε 2017 | Οικονομία
Αμετάβλητη παραμένει η πρόβλεψη για δαπάνες στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στον προϋπολογισμό του 2018.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται κονδύλια 6,75 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν το 3,65% του προβλεπόμενου ΑΕΠ της χώρας και κατανέμονται σε 5,75 δισ. ευρώ για έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 1 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Η συνολική δαπάνη του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους θα κατανεμηθεί σε 4,062 δισ. ευρώ για την έναρξη και υλοποίηση δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε 1,688 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Σταθερή επιδίωξη για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ και για το 2018 παραμένει η απορρόφηση των πόρων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εισροή της αναλογούσας κοινοτικής συνδρομής.

Στο πλαίσιο αυτό εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα οι τομείς των μεγάλων έργων υποδομών (οδικά έργα, σιδηρόδρομοι, μετρό κ.λπ.), η προώθηση της επιχειρηματικότητας (κυρίως στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού), η ενίσχυση της απασχόλησης, η εκπαίδευση και κατάρτιση, οι τομείς της υγείας και της πρόνοιας, η προστασία του περιβάλλοντος, τα έργα υποδομής των ΟΤΑ όλης της χώρας, καθώς και οι δράσεις για τη διοικητική μεταρρύθμιση, την παιδεία και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Σε ό,τι αφορά τέλος το σκέλος του ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αμιγώς από εθνικούς πόρους, προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν δράσεις, με βασικά κριτήρια την κάλυψη ανελαστικών υποχρεώσεων και επιτακτικών αναγκών που αφορούν την κοινωνική συνοχή, τη συνέργεια σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από την Ε.Ε. και τη συμπληρωματικότητα.

Οι δράσεις που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό, αφορούν κυρίως προγράμματα απασχόλησης, εκπαίδευσης, συντηρήσεις υποδομών, αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές από σεισμούς, πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς και ενισχύσεις πληγέντων από αυτές. Τέλος, θα χρηματοδοτηθούν κοινωνικά προγράμματα για τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (κοινωνική πρόνοια, καταπολέμηση της ανεργίας κ.λπ.), καθώς και προγράμματα για την ορθολογική οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

 

Τελευταία τροποποίηση στις 10:30 - 22 Νοε 2017
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.