ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ζορμπάς: «Η Εθνική Αρχή λειτουργεί σε καθεστώς δικονομικής αυτοτέλειας»

22:57 - 29 Μαρ 2007 | Οικονομία
Η Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ενόψει της απασχολούσης προσφάτως στον Τύπο υποθέσεως που αφορά σε συγκεκριμένο ασφαλιστικό ταμείο, αλλά και των πολλών και ποικίλων επ΄ αυτής δημοσιογραφικών και τηλεοπτικών σχολίων, υποθέσεων και εκτιμήσεων, υφισταμένων, σε πολλές περιπτώσεις, της πραγματικότητος είναι υποχρεωμένη να ανακοινώσει τα εξής:

1. Η Εθνική Αρχή της οποίας η αποστολή ως ανεξάρτητης αρχής προβλέπεται υπό των διατάξεων των άρθρων 4,5,6, και 7 του ν. 3424/2005, λειτουργεί στο στάδιο των προδικαστικών ερευνών και σε καθεστώς πλήρους δικονομικής αυτοτέλειας.

2. Η Εθνική Αρχή, ενεργούσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της προδικαστικής έρευνας και επί της σοβαράς αυτής υποθέσεως και συνεπής προς ό,τι εκ των προβλέψεων του νόμου υπαγορεύεται, δεν προβαίνει σε ανακοινώσεις επί της πορείας των ερευνών της. Συνεπώς, οιαδήποτε αναφορά δήθεν προερχομένη από ανακοίνωση ή πληροφορία παρασχεθείσα εκ μέρους της Εθνικής Αρχής ή αναφορά περί ενεργειών του προέδρου της Αρχής, είναι και δεοντολογικώς ανεπίτρεπτη.

3. Μετά το πέρας της ενεργουμένης επί της υποθέσεως έρευνα, θα χωρήσει η κατά νόμον προβλεπόμενη ανακοίνωση του επ΄ αυτής πορίσματος.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.