ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών το Φεβρουάριο

10:12 - 18 Απρ 2006 | Οικονομία
Σημαντική διεύρυνση σημείωσε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το Φεβρουάριο, σε σχέση με εκείνο του αντίστοιχου μήνα του 2005, διαμορφούμενο σε 2.545 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον περιορισμό του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων αλλά και στην αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.
Η σημαντική άνοδος (κατά 615 εκατ. ευρώ) του ελλείμματος του συνολικού εμπορικού ισοζυγίου το Φεβρουάριο οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών πληρωμών για καύσιμα κατά 427 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, διευρύνθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς καύσιμα και πλοία κατά 151 εκατ. ευρώ και το έλλειμμα του ισοζυγίου των πλοίων (πωλήσεις μείον αγορές) κατά 37 εκατ. ευρώ. Το συνολικό πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών μειώθηκε κατά 50 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2005, κυρίως λόγω του περιορισμού των καθαρών εισπράξεων από μεταφορικές υπηρεσίες (κατά 42 εκατ. ευρώ), ενώ οι καθαρές πληρωμές για “λοιπές” υπηρεσίες και οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες παρουσίασαν μικρή μεταβολή. Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου των εισοδημάτων (κατά 57 εκατ. ευρώ) οφείλεται κυρίως στην άνοδο των πληρωμών για τόκους επί ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που διακρατούνται από μη κατοίκους. Σημαντικότερη όμως ήταν η μεταβολή του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων, το οποίο περιορίστηκε κατά 691 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2005, κυρίως λόγω της μεγάλης (κατά 304 εκατ. ευρώ) μείωσης των ακαθάριστων τρεχουσών μεταβιβάσεων από την ΕΕ σε σχέση με το Φεβρουάριο 2005 και της ακόμη μεγαλύτερης (κατά 404 εκατ. ευρώ) αύξησης των ακαθάριστων πληρωμών στην ΕΕ. Υπενθυμίζεται ότι οι ακαθάριστες τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ περιλαμβάνουν κυρίως τις καταβολές από το Τμήμα Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής καθώς και τις καταβολές από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις προς την ΕΕ περιλαμβάνουν τις αποδόσεις (πληρωμές) της Ελλάδος στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό.) Το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2006 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά 1.761 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2005 και διαμορφώθηκε σε 4.719 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Στη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών συνέβαλαν επίσης η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των τρεχουσών μεταβιβάσεων, ο περιορισμός του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών και η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου των εισοδημάτων. Η διεύρυνση του συνολικού ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου (συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των πλοίων) κατά 1.024 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων (κατά 629 εκατ. ευρώ) και, δευτερευόντως, στην διεύρυνση των ελλειμμάτων των ισοζυγίων των πλοίων (κατά 220 εκατ. ευρώ) και των λοιπών αγαθών (κατά 175 εκατ. ευρώ). Επισημαίνεται όμως ότι οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων εμφάνισαν αξιόλογη άνοδο (κατά 326 εκατ. ευρώ ή 23,3%), η οποία όμως υπερκαλύφθηκε από την αύξηση των αντίστοιχων δαπανών για εισαγωγές (κατά 691 εκατ. ευρώ ή 15%). Το πλεόνασμα του ισοζυγίου των υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 229 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορικές υπηρεσίες, στην εμφάνιση μικρού ελλείμματος στο ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών, έναντι των πλεονασμάτων των προηγουμένων ετών, και στην αύξηση των καθαρών πληρωμών για ‘’λοιπές’’ υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι ακαθάριστες εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες (δηλαδή οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους) μειώθηκαν κατά 49 εκατ. ευρώ ή 13%, ενώ οι ακαθάριστες πληρωμές (δηλαδή οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος) έμειναν σχεδόν αμετάβλητες. Οι ακαθάριστες εισπράξεις από μεταφορικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 54 εκατ. ευρώ ή 2,4% μόνο, αλλά ταυτόχρονα αυξήθηκαν οι ακαθάριστες πληρωμές για μεταφορικές υπηρεσίες κατά 184 εκατ. ευρώ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 195 εκατ. ευρώ, λόγω των αυξημένων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Η αύξηση του ελλείμματος οφείλεται κυρίως στη συνεχιζόμενη αύξηση του ποσού παλαιών και νέων ομολογιακών εκδόσεων του Δημοσίου το οποίο διακρατείται από μη κατοίκου
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.