ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέοι όροι στους διαγωνισμούς και στη λειτουργία των καζίνο

12:26 - 06 Δεκ 2018 | Οικονομία
Τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών προωθεί μία σειρά αλλαγών στη διαδικασία παραχώρησης αδειών καζίνο, αλλά και στην λειτουργία τους.

Όπως προκύπτει από την τροπολογία θα υπάρχουν δυο νέες κατηγορίες καζίνο. Απλού τύπου και ευρέως φάσματος.

Επίσης το υπουργείο Οικονομικών περιγράφει λεπτομερώς την διαγωνιστική διαδικασία με βάση την οποία θα παραχωρούνται οι νέες άδειες.

Ειδικά για το καζίνο του Ελληνικού επιτρέπει στον παραχωρησιούχο που θα επικρατήσει στον διαγωνισμό που προγραμματίζει η Επιτροπή Παιγνίων να παραχωρεί σε τρίτους δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τα τυχερά παίγνια. Υπό όρους επιτρέπεται, όμως και η παραχώρηση σε τρίτους δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα τυχερά παίγνια.

Άλλα σημαντικά σημεία

-Δεν αποτελεί συνεκμετάλλευση της άδειας ούτε αναιρεί τον ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα αυτής η ανάθεση ορισμένων δραστηριοτήτων σε τρίτους ή η συμμετοχή τρίτων στα κέρδη της εταιρίας καζίνο.

-Ορίζεται στο ποσό των 500 χιλ ευρώ το ύψος ελάχιστου, ολοσχερώς καταβεβλημένου κεφαλαίου των καζίνο που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο απλού τύπου και στο ποσό του 1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο ύψος του ελάχιστου ολοσχερώς καταβεβλημένου κεφαλαίου των καζίνο που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων (σ.σ. σήμερα τα ποσά καθορίζονταν με K.Y.A.). Με την πάροδο 5 ετών λειτουργίας τα ως άνω ποσά πρέπει να ανέρχονται σε 5 εκατ. ευρώ και 10 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

-Καθορίζεται στο ποσό των 10 χιλ ευρώ το ύψος του απαιτούμενου παραβόλου υπέρ της Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για τη συμμετοχή σε πλειοδοτικό διαγωνισμό παραχώρησης άδειας.

-Ορίζεται με K.Y.A. αντί απόφαση της ΕΕΕΠ που ισχύει σήμερα η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού  παραχώρησης άδειας καζίνο.

*Στο συνοδευτικό υλικό ολόκληρη η τροπολογία

Copyright © 1999-2019 Premium S.A. All rights reserved.