ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΥΠΟΙΚ: Από τις Α.Ε οι βεβαιώσεις μερισμάτων στους δικαούχους

16:06 - 10 Μαϊ 2007 | Οικονομία
Οι ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι ονομαστικές εισηγμένες στο Χ.Α. καθίστανται αρμόδιες για την χορήγηση των βεβαιώσεων μερισμάτων στους δικαιούχους και όχι οι Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.).

Αντίθετα, οι τελευταίες δύνανται να χορηγούν τις σχετικές βεβαιώσεις όταν οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες εισηγμένες στο Χ.Α.

Αυτό διευκρινίζει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την αρμοδιότητα της χορήγησης των βεβαιώσεων μερισμάτωνστους δικαιούχους από ονομαστικές μετοχές. Σύμφωνα με το υπουργείο όσοι παρακρατούν φόρο, μεταξύ άλλων και οι ανώνυμες εταιρείες, για τα καταβαλλόμενα από αυτούς μερίσματα κ.λ.π. υποχρεούνται να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση, στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε.

Μ. Χ.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.