ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΟΟΣΑ: Η διακήρυξη της Αθήνας

18:41 - 20 Μαρ 2019 | Οικονομία
Το κείμενο της διακήρυξης της Αθήνας έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΟΣΑ αναφορικά με «τις πολιτικές για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για τις περιφέρειες, πόλεις και αγροτικές περιοχές».

Στη διακήρυξη ο ΟΟΣΑ λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και τις τεχνολογικές και δημογραφικές αλλαγές τόνισε μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

  • Οι στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης, οι οποίες καθορίζονται στα διαφορετικά επίπεδα της κυβέρνησης, είναι ουσιώδεις για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στους τόπους και τον πληθυσμό. Μπορούν να αναζωογονήσουν τις μηχανές για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ευημερίας ιδίως στις περιοχές που υστερούν ήτοι τις αγροτικές περιοχές ή τις προβληματικές αστικές γειτονιές.
  • Οι πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης πρέπει να ενδυναμώσουν και να ενισχύσουν τις δυνατότητες όλων των περιφερειών και υπο-εθνικών κυβερνήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν καλύτερα το πλήρες δυναμικό τους λαμβάνοντας υπ’όψιν τις διαφορετικές πορείες ανάπτυξης τους.
  • Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να στηρίζουν τη συνοχή μεταξύ των τοποκεντρικών πολιτικών σε συνεργασία και συντονισμό με άλλες υπο-εθνικές κυβερνήσεις.
  • Απομένουν πολλά να γίνουν για την ενσωμάτωση οπτικών τοποκεντρικής και πολυ-επίπεδης διακυβέρνησης σε άλλους τομείς πολιτικής, σημαντικούς για την περιφερειακή ανάπτυξη
  • Οι πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης εξαρτώνται από τις εθνικές προτεραιότητες και συνθήκες και δεν αποτελούν απλώς τη διατήρηση των εθνικών κυβερνήσεων αλλά συμπεριλαμβάνουν όλα τα επίπεδα κυβέρνησης όπου εφαρμόζονται διαφορετικές εντολές και επίπεδα αυτονομίας ανάλογα με το εθνικό συνταγματικό, νομικό και θεσμικό πλαίσιο.

Στη διακήρυξη ακολουθούν οι προτάσεις του ΟΟΣΑ για τις περιφερειακές πολιτικές, την ψηφιοποίηση της οικονομίας και μιας καινοτόμου πολυ-επίπεδης διακυβέρνησης.

 

Το κείμενο του ΟΟΣΑ μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό υλικό.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.