ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΙΟΒΕ: Δυο κινήσεις στους φόρους ακινήτων φέρνουν 33.000 θέσεις εργασίας

08:49 - 19 Απρ 2019 | Οικονομία
Ειδική μελέτη του ΙΟΒΕ για την αγορά ακινήτων, που αναδείχθηκε χτες κατά την παρουσίαση της τριμηνιαίας έκθεσης του Ινστιτούτου για την συνολική πορεία της οικονομίας σημειώνει ότι οι μειώσεις φόρων, ΦΠΑ και συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, θα είναι ευεργετικές για την απασχόληση και την ανάπτυξη, εφόσον γίνουν.

 «Το ΕΕΤΗΔΕ και ο διάδοχος φόρος ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) επιβλήθηκαν σε μια εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία για την Ελλάδα» επισημαίνεται στην ειδική μελέτη, που ωστόσο τονίζει ότι πλέον οι υπερφορολόγηση των ακινήτων δημιουργεί λειτουργεί ως φρένο στην ανάπτυξη.

Το ΙΟΒΕ τονίζει ότι «σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία και αποδοτικότητα της αγοράς ακινήτων δημιουργεί ο συνδυασμός του κύριου με τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, καθώς ο τελευταίος είναι ένας πρόσθετος φόρος ακίνητης περιουσίας με απότομη κλιμάκωση (προοδευτικότητα) των συντελεστών φορολόγησης».

Η κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ, θα ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα και την αξία της ακίνητης περιουσίας, επιδράσεις που θα συμβάλουν στην αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης. Επιπρόσθετα, η αύξηση των τιμών των ακινήτων θα βελτιώσει τη σχέση τιμών-κόστους κατασκευής και θα τονώσει τις επενδύσεις σε νέες κατοικίες.Κι αυτό θα υπερκαλύψει τις όποιες μειώσεις εσόδων λόγω αποκλιμάκωσης φόρων.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ «με την κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ εκτιμάται ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια θα μπορούσε να είναι κατά 0,60-0,67 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από τον προβλεπόμενο. Ευνοϊκά θα είναι τα αποτελέσματα από την κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και για την απασχόληση».

Όπως τονίζεται στην Έκθεση του ΙΟΒΕ:

  1. «το ΑΕΠ θα είναι υψηλότερο κατά €1,1 έως €1,4 δισεκ. τα χρόνια που έπονται της κατάργησης του συμπληρωματικού φόρου ακίνητης περιουσίας, συγκριτικά με την περίπτωση στην οποία διατηρείται το υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς»
  2. «οι νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης μπορεί να ξεπεράσουν σταδιακά, εντός μια πενταετίας, τις 33.000, μέγεθος ιδιαίτερα σημαντικό δοθέντος του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα»

Οι ευεργετικές αυτές συνέπειες της μείωση των φόρων θα τονώσουν το διαθέσιμο εισόδημα, μέρος του οποίου τροφοδοτεί την καταναλωτική δαπάνη. Ιδιαίτερα σημαντική εκτιμήθηκε και η αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης λόγω του αποτελέσματος πλούτου, ενώ μικρότερη ευνοϊκή επίδραση θα προέλθει από την αύξηση των συνολικών επενδύσεων και των επενδύσεων σε κατοικίες.

 Επιπλέον:

-        η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές από 24% σε 13% θα έδινε στους κατασκευαστές τη δυνατότητα μείωσης των τιμών πώλησης νέων κατοικιών κατά περίπου 9%, βελτιώνοντας τη σχετική τιμή των νέων έναντι των παλαιότερων κατοικιών. Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε αύξηση της ζήτησης για νέες κατοικίες

-        Δεδομένου τα έσοδα από ΦΠΑ σε νέες οικοδομές διαμορφώθηκαν σε πολύ χαμηλό επίπεδο, κατά μέσο όρο 13,5 εκατ. ευρώ ετησίως στην πενταετία 2013-2017, τότε μια μείωση του συντελεστή ΦΠΑ δεν θα είχε ιδιαίτερο δημοσιονομικό αντίκτυπο.

-        η επιβολή ΦΠΑ με συντελεστή 24% σε νέες κατοικίες και κτήρια στρεβλώνει την αγορά ακινήτων υπέρ των παλαιότερων ακινήτων και αποτρέπει την υλοποίηση νέων επενδύσεων στην έκταση που αυτό θα ήταν εφικτό ή επιθυμητό.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η ζήτηση νέων κατοικιών θα διευρυνθεί κατά 3,1% έως 12,4%, έναντι του επιπέδου επενδύσεων σε νέες κατοικίες το 2016, ή κατά €35-€140 εκατ. Το ΑΕΠ θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 66-265 εκατ. ευρώ ενώ η απασχόληση από 912-3.650 θέσεις εργασίας. Τα έσοδα από φόρους και εισφορές εκτιμώνται να είναι επίσης υψηλότερα, κατά 18-72 εκατ. ευρώ.

Γιώργος Αλεξάκης

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.