ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επιπλέον 483 επιχειρηματικά σχέδια στην Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

14:53 - 01 Ιουλ 2019 | Οικονομία
Ανακοινώθηκε η 4η απόφαση ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ», σύμφωνα με την οποία εντάσσονται επιπλέον 483 επιχειρηματικά σχέδια δημόσιας δαπάνης 34.508.205,45 ευρώ.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 54.654.367,59 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι εντάξεις αυτών θα είναι σταδιακές και με συνεχή ροή.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.