ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών: Μια ουσιαστική διευκρίνιση για το 9μηνο 2019

19:35 - 24 Ιαν 2020 | Οικονομία
Καθαρές απαιτήσεις και υποχρεώσεις στον τομέα των άμεσων επενδύσεων σημείωσαν άνοδο τον Σεπτέμβριο του 2019.

Ειδικότερα, το Σεπτέμβριο του 2019, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση 132 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού (οι οποίες αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα) κατέγραψαν αύξηση κατά 101 εκατ. ευρώ, χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση (κατά 23 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού (τιτλοποίηση δανείων). Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεών τους οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη μείωση (κατά 340 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 19:40 - 24 Ιαν 2020
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.