"Τέταρτον, ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σχετικά χαμηλός φέτος και να κινηθεί ελαφρώς υψηλότερα προς το τέλος του ορίζοντα πρόβλεψης. Σε σύγκριση με την άνοιξη, οι προοπτικές αλλάζουν μόνο ελαφρά. Και πέμπτον, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και οι κίνδυνοι συνεχίζουν να γέρνουν προς τα κάτω. Η πανδημία δεν είναι ακόμη υπό έλεγχο παγκοσμίως. Ενώ η πρόβλεψή μας βασίζεται στην υπόθεση ότι ο κύριος οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας είχε ήδη δει το δεύτερο τρίμηνο, ότι τα μέτρα περιορισμού θα συνεχίσουν να διευκολύνονται και να αποφευχθούν εκτεταμένες περαιτέρω εστίες στην ΕΕ, φυσικά δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι αυτό θα συμβεί", διευκρίνισε ο Επίτροπος.

"Η αβεβαιότητα σχετικά με αυτήν την ενδιάμεση θερινή πρόβλεψη του καλοκαιριού είναι υψηλή καθώς η κλίμακα και η διάρκεια της πανδημίας παραμένουν ουσιαστικά άγνωστα", προειδοποίησε.

Όπως εξήγησε: "πρώτον, οι υποθέσεις για την πανδημία θα μπορούσαν να είναι πολύ αισιόδοξες. Ελλείψει εμβολίου και θεραπευτικών επιλογών για το COVID-19, οποιαδήποτε συνεχής αύξηση του αριθμού των λοιμώξεων ή περαιτέρω σημαντικών εστιών θα επιδεινώσει τις οικονομικές προοπτικές".

"Δεύτερον, η αγορά εργασίας θα μπορούσε να επηρεαστεί χειρότερα από το αναμενόμενο. Ελλείψει ταχείας ανάκαμψης της ζήτησης, οι εταιρείες ενδέχεται να προχωρήσουν σε ευρύτερες απολύσεις όταν λήξουν τα προσωρινά προγράμματα βραχυπρόθεσμης εργασίας", προειδοποίησε ο Τζεντιλόνι.

"Τρίτον, τα προβλήματα φερεγγυότητας θα μπορούσαν να επηρεάσουν περισσότερες εταιρείες από ό, τι αναμενόταν σήμερα. Η αύξηση των εταιρικών προεπιλογών θα μπορούσε να αποτρέψει τις εταιρείες από την αναδιάρθρωση και να καταλήξει σε εκκαθάριση με περαιτέρω επιπτώσεις στην απασχόληση και στον χρηματοπιστωτικό τομέα", εξηγεί.

"Τέταρτον, παρά τη σταθερότητα που επιτυγχάνεται μέσω πρωτοβουλιών της κεντρικής τράπεζας, τα επεισόδια αναταραχών στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν μπορούν να αποκλειστούν πλήρως, ιδίως δεδομένης της πρόσφατης αποσύνδεσης των εξελίξεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στην πραγματική οικονομία", σημειώνει.

"Τέλος, εάν η μεταβατική περίοδος με το Ηνωμένο Βασίλειο λήξει χωρίς συμφωνία, αυτό θα παραπλανήσει την καθαρά τεχνική υπόθεση μιας αμετάβλητης εμπορικής σχέσης. Αυτό θα ήταν αρνητικό αποτέλεσμα και για τις δύο πλευρές, αν και ιδιαίτερα για το Ηνωμένο Βασίλειο", τονίζει.

Από την άλλη πλευρά, όπως σημείωσε ο Π.Τζεντιλόνι, "μια ταχύτερη από το αναμενόμενο ανάκαμψη δεν μπορεί να αποκλειστεί, ειδικά εάν η επιδημιολογική κατάσταση επιτρέπει την ταχύτερη άρση των υπόλοιπων περιορισμών από ό, τι υποτίθεται"

"Και η ταχεία εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου ανάκαμψης της Κομισιόν, θα συμβάλει στη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών, συμπεριλαμβανομένης της γρήγορης ενίσχυσης της εμπιστοσύνης", τόνισε.

"Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει μια ανθρώπινη ιστορία πίσω από αυτούς τους αριθμούς, κάτι που θα ήταν αδιανόητο στις αρχές του τρέχοντος έτους. Αυτή η οικονομική αναταραχή είναι το αποτέλεσμα μιας πανδημίας που έχει σκοτώσει  μισό εκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως, ένας αριθμός εξακολουθεί που να αυξάνεται μέρα με τη μέρα - σε ορισμένα μέρη του κόσμου με ανησυχητικό ρυθμό", σημειώνει ο Επίτροπος.

"Και φυσικά, ενώ η πολιτική απάντηση σε ολόκληρη την Ευρώπη βοήθησε να μετριάσει το πλήγμα για τους πολίτες μας, όλο αυτό παραμένει μια ιστορία αυξανόμενης ανισότητας, φτώχειας και ανασφάλειας. Γι `αυτό είναι τόσο σημαντικό να επιτευχθεί γρήγορα μια συμφωνία σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ώστε να δοθεί τόσο νέα εμπιστοσύνη όσο και νέα χρηματοδότηση στις οικονομίες μας σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή", κατέληξε.