ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συστάσεις ΟΟΣΑ στην Ελλάδα: Αλλάξτε το παραγωγικό μοντέλο

11:01 - 22 Ιουλ 2020 | Οικονομία
Την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στην παραγωγική δομή κι όχι μόνο επισημαίνει η έκθεση το ΟΟΣΑ που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, χωρίς ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις της ΕΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα επισημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αλλάξει το μοντέλο που είναι κυρίαρχο με ισχυρή παρουσία μικρών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα, δε,  με τον ΟΟΣΑ,  εφαρμογή ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης μπορεί να ενισχύσει το ΑΕΠ κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες ως το 2030 και 24,2 μονάδες ως το 2050. Στην περίπτωση που αυξηθεί και το εργατικό δυναμικό (ταχύτερη αύξηση πληθυσμού), τότε η θετική επίπτωση υπολογίζεται σε 7,1 και 35,6 μονάδες αντιστοίχως.

Σε σχέση με το αποτύπωμα της ύφεσης ο Οργανισμός αναφέρει εναλλακτικά σενάρια. Στο πρώτο σενάριο, που προβλέπει ότι η πανδημία θα έχει έναν μόνο κύκλο, προβλέπει ύφεση 8% με ανάκαμψη 4,5 το 2021, ενώ στο δεύτερο σενάριο, με ένα νέο κύκλο πανδημίας, η ύφεση υπολογίζεται στο 9,8% με ανάκαμψη 2,1 το 2021.

Screenshot 20200722 003438

Βέβαια όπως είναι εμφανές το επόμενο έτος σε καμιά περίπτωση δε θα καλυφθεί η απώλεια από την ύφεση,  καθώς μάλιστα και τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμωης θα ξεκινήσουν νε έρχονται στα μισά της επόμενης χρονιάς.

Στην κατεύθυνση αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, ο ΟΟΣΑ απευθύνει συστάσεις για:

• μείωση του βάρους στην εργασία (εισφορές)

• αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έτσι ώστε να δημιουργηθεί χώρος για μείωση φορολογικών συντελεστών

• βελτίωση της δημόσιας διοίκησης

• ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής- μείωση των υψηλών ποσοστών φτώχειας

• ενίσχυση των ενεργών πολιτικών απασχόλησης- κατάρτισης

• σύνδεση των συμβάσεων των καθηγητών (αναπληρωτών) με τις επιδόσεις τους ως κίνητρο βελτίωσης της ποιότητας διδασκαλίας

• αύξηση των δημοσίων επενδύσεων (δημόσιες μεταφορές, διαχείριση απορριμμάτων, καινοτομία)

• ψηφιακή διακυβέρνηση

• μείωση των "κόκκινων" δανείων αλλά και του αναβαλλόμενου φόρου στους ισολογισμούς των τραπεζών

• επανεξέταση των διαφορών στη φορολογία των καυσίμων υπό «πράσινο» πρίσμα

• διασφάλιση "ισορροπίας" μεταξύ των δαπανών για συντάξεις και των δαπανών πρόνοιας για ανέργους και φτωχές οικογένειες,

• κωδικοποίηση νόμων και αποφάσεων

• άρση των διοικητικών εμποδίων για την άσκηση επαγγελμάτων, κλπ

Γιώργος Αλεξάκης

* Στα συνημμένα ολόκληρη η έκθεση του ΟΟΣΑ

Συνημμένα αρχεία:
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.