• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Πρόγραμμα Γέφυρα για επιδότηση δανείων: Ερωτήσεις- απαντήσεις και παραδείγματα

13:50 - 03 Αυγ 2020 | Οικονομία
Σε εκτενέστατο σημείωμα που δημοσίευσε το υπουργείο Οικονομικών τη Δευτέρα περιέχονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Γέφυρα και τη συνεισφορά του Δημοσίου στην αποπληρωμή των δανείων, με εμπράγματες εξασφαλίσεις, για την πρώτη κατοικία των οφειλετών που έχουν χτυπηθεί οικονομικά από τις συνέπειες της πανδημίας.

Ειδικότερα, το υπουργικό σημείωμα, αποτελεί έναν αναλυτικό οδηγό, με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, με στόχο την πλήρη ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερόμενων δανειοληπτών.

Στις σελίδες του οδηγού, μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τον προσδιορισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, τη διαδικασία υλοποίησης της αίτησης, τη διαδικασία καταβολής και το ύψος της συνεισφοράς του Δημοσίου αλλά και τις υποχρεώσεις των οφειλετών. Οι πληροφορίες συνοδεύονται από κατατοπιστικά παραδείγματα και αναλυτικούς πίνακες.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το σημείωμα στα συνημμένα, στο τέλος του κειμένου.

Ερωτήσεις - απαντήσεις και παραδείγματα

Ποια πρόσωπα είναι επιλέξιμα;

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν αποδεδειγμένα σημαντικά μειωμένα εισοδήματα λόγω κορονοϊού, είτε τα ίδια, είτε ο/η σύζυγος ή το εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας τους και ως εκ τούτου έχουν λάβει κάποιο επίδομα / ευεργέτημα λόγω κορονοϊού.

Ποιοι θεωρούνται οικονομικά πληγέντες από κορονοϊό;

Οικονομικά πληγέντες από τον κορονοϊό, δηλ. κορονόπληκτοι, θεωρούνται:

α) Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους:

⦁ παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης των εργαζομένων λόγω κορονοϊού  ή

⦁ ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων τυχόν πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών, όπως οι αποδοχές αυτές δηλώθηκαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον εργοδότη, των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020 παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο μισθό των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με την κατωτέρω κλίμακα:

⦁ για μισθό έως 1.000 ευρώ, είχαν μείωση εισοδήματος ίση ή μεγαλύτερη των δέκα ποσοστιαίων μονάδων (10%) 

⦁ για μισθό από 1.000,01 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ, είχαν μείωση εισοδήματος ίση ή μεγαλύτερη των είκοσι ποσοστιαίων μονάδων  (20%)

⦁ για μισθό υψηλότερο των 2.000 ευρώ, είχαν μείωση εισοδήματος ίση ή μεγαλύτερη των τριάντα ποσοστιαίων μονάδων (30%).

β) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους οποίους:

⦁ παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των Μέτρων Στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων λόγω κορονοϊού  ή 

⦁ τα έσοδα του δευτέρου τριμήνου 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη των είκοσι ποσοστιαίων μονάδων (20%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

γ) Άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους:

⦁ παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, του Μηχανισμού Στήριξης ανέργων λόγω κορονοϊού

δ) Φυσικά πρόσωπα - ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι:

⦁ έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης για την μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας λόγω κορονοϊού.

ε) Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών των οποίων:

⦁ η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή/και 

⦁ έχουν λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο των Μέτρων Στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων λόγω κορονοϊού, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία της φορολογικής  διοίκησης. 

στ) Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, σύμφωνα με το Προσωρινό Μέτρο Κρατικής Ενίσχυσης λόγω κορονοϊού, οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των συνεπειών της πανδημίας.

e1030cf35604462e8e1c1b62bbd2dee0

Κατηγορίες δανείων

⦁ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Εξυπηρετούμενα δάνεια ή με καθυστέρηση έως 90 ημέρες

⦁ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, τα οποία δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί

⦁ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, τα οποία έχουν ήδη καταγγελθεί.    

Ο χαρακτηρισμός των οφειλών και η επιλεξιμότητα του αιτούντος με βάση τις τρείς (3) ανωτέρω κατηγορίες δανείων γίνεται ανά πιστωτή. Σε περίπτωση που υφίσταται έστω και μία καταγγελμένη οφειλή στον πιστωτή, ανεξαρτήτως ποσού, τα κριτήρια επιλεξιμότητας του αιτούντος, έναντι του συγκεκριμένου πιστωτή, κρίνονται με βάση την καταγγελμένη οφειλή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης καταγγελμένης οφειλής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας του οφειλέτη κρίνονται με βάση την  οφειλή που παρουσιάζει το μεγαλύτερο υπόλοιπο.

γεφυρα1

Τι ισχύει εάν έχω λάβει αναστολή πληρωμών δανείων; Λογίζεται ως καθυστέρηση η χορήγηση αναστολής πληρωμών στην καταβολή της μηνιαίας δόσης εκουσίως από το χρηματοδοτικό φορέα ή στο πλαίσιο σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης;

Αν ο κορονοπλήκτος έχει λάβει αναστολή πληρωμής δανείου από το χρηματοδοτικό φορέα, τότε η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου μπορεί να αρχίσει μετά τη λήξη της αναστολής αυτής και δεν χρειάζεται να διακοπεί η αναστολή. Ωστόσο το δημόσιο δεν δύναται να επιδοτήσει το κορονόπληκτο δάνειο για χρονικό διάστημα άνω των 9 μηνών μετά την 31.12.2020.

Συνεπώς αν η αναστολή εκτείνεται μετά την 31.12.2020, τότε ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει:

⦁ είτε να διακόψει την αναστολή σε συνεργασία με την τράπεζα και τότε θα λάβει Κρατική επιδότηση για 9 μήνες

⦁ είτε να μην διακόψει την αναστολή σε συνεργασία με την τράπεζα και τότε θα λάβει Κρατική επιδότηση για χρονικό διάστημα μικρότερο των 9 μηνών, έτσι ώστε η συνεισφορά του δημοσίου να μην ξεπερνά τους (9) μήνες μετά τις 31.12.2020.

Πώς υπολογίζεται η αξία ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος για να κριθεί η επιλεξιμότητα στην περίπτωση πλήρους δικαιώματος κυριότητας επί ακινήτου;

Για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του οφειλέτη στην περίπτωση πλήρους δικαιώματος κυριότητας επί ακινήτου λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου.

Ποια τα βασικά βήματα της αίτησης; Τι πληροφορίες ζητούνται;

Η διαδικασία είναι απλή και διαρκεί μόλις μερικά λεπτά.Τα βήματα είναι:

⦁ Εισαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς taxisnet 

⦁ Συμπλήρωση πληροφοριών:

⦁ ποιος είναι ο σύμβουλος – εκπρόσωπος σου, οπότε και ολοκληρώνεται η διαδικασία για εσένα

⦁ αν δεν επιθυμείς σύμβουλο – εκπρόσωπο, τότε θα πρέπει να:

⦁ επιβεβαιώσεις την 1η κατοικία σου (αν δεν έχει ήδη εντοπιστεί από την πλατφόρμα)

⦁ επιβεβαιώσεις τον/την σύζυγο ή/και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας σου, που διαμένουν στην 1η κατοικία σου (αν δεν έχουν  ήδη εντοπιστεί από την πλατφόρμα)

⦁ συμπληρώσεις, αν υπάρχει, τη ρευστοποιήσιμη περιουσία (καταθέσεις, ομόλογα κλπ) στο εξωτερικό⦁ απαντήσεις θετικά στις υπεύθυνες δηλώσεις της πλατφόρμας (περί χορήγησης άρσης απορρήτου, άντλησης στοιχείων, ότι τα στοιχεία είναι ακριβή κλπ)

⦁ Αν υπάρχει σύζυγος ή/και εξαρτώμενα ενήλικα μέλη ή/και συνοφειλέτης ή/και εγγυητής, τότε θα πρέπει και αυτοί να εισέλθουν στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς taxisnet και να παρέχουν τις ανωτέρω πληροφορίες και υπεύθυνες δηλώσεις.

γεφυρα2

Τι γίνεται αν η οφειλή έχει καταγγελθεί; Επηρεάζεται η επιλεξιμότητά μου;

Σε περίπτωση που υφίσταται έστω και μία καταγγελμένη οφειλή στον χρηματοδοτικό φορέα, ανεξαρτήτως ποσού, τα κριτήρια επιλεξιμότητας του αιτούντος έναντι του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού φορέα κρίνονται με βάση τα κριτήρια των καταγγελμένων δανείων.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1: Δάνεια Κατηγορίας Α, δηλ. ενήμερα ή με καθυστέρηση μέχρι (90) ημέρες στις 29/2/2020

Σε περίπτωση οφειλέτη ΦΠ έγγαμου, με ένα μόνο ακίνητο – κύρια κατοικία, χωρίς καταθέσεις και λοιπή περιουσία και τα ακόλουθα δεδομένα:

⦁ Οικογενειακό εισόδημα 28.000 €  (18.000 € ο αιτών και 10.000 € η σύζυγος)
⦁ Ανεξόφλητες οφειλές (κεφάλαιο και λογιστικοποιημένοι τόκοι) 130.000 € και 20.000 € για στεγαστικό και καταναλωτικό δάνειο αντίστοιχα στην Τράπεζα Α, συνολικά 150.000 €
⦁ Μηνιαία δόση ανά σύμβαση 425 € και 107 € αντίστοιχα
⦁ Χρόνος καθυστέρησης εξυπηρέτησης δανείων 45 και 75 ημερών για το στεγαστικό και καταναλωτικό δάνειο αντίστοιχα στις 29.02.2020
⦁ Aξία βάσει ΕΝΦΙΑ κύριας κατοικίας  90.000 € 

Εξετάζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας για Οφειλέτη με Δάνεια Κατηγορίας Α:

⦁ Το οικογενειακό εισόδημα του ΦΠ που ως έγγαμος δικαιολογεί εισόδημα μέχρι 42.000 € (24.000 € ο αιτών + 18.000 € για την σύζυγο) ΤΗΡΕΙΤΑΙ 
⦁ Οι ανεξόφλητες οφειλές ανά πιστωτή δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις  300.000 € ανά πιστωτή (150.000 στην Τράπεζα Α) ΤΗΡΕΙΤΑΙ 
⦁ Η Αξία της κύριας κατοικίας (90.000 € βάσει ΕΝΦΙΑ) που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300.000 € ΤΗΡΕΙΤΑΙ
⦁ Το αιτούν φυσικό πρόσωπο  έχει εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα  ΤΗΡΕΙΤΑΙ

Παράδειγμα 2: Δάνεια Κατηγορίας Β, δηλ. με καθυστέρηση μεγαλύτερη από (90) ημέρες στις 29/02/2020 που δεν έχουν καταγγελθεί ακόμη:

Σε περίπτωση οφειλέτη ΦΠ - έγγαμου με 1 εξαρτώμενο μέλος (τέκνο που σπουδάζει), με κύρια κατοικία και μισθωμένα ακίνητα, καταθέσεις και τα ακόλουθα δεδομένα:

⦁ Οικογενειακό εισόδημα 30.000 €  (16.000 € ο υπόχρεος και 12.000 € η σύζυγος και 2.000 € το εξαρτώμενο μέλος)
⦁ Ανεξόφλητες οφειλές (κεφάλαιο και λογιστικοποιημένοι τόκοι) για στεγαστικό δάνειο 240.000 € προς την Τράπεζα Α και για καταναλωτικό δάνειο 32.000 €  προς την Τράπεζα Β, συνολικά 272.000 € 
⦁ Μηνιαία δόση ανά σύμβαση 750€ και 125 € αντίστοιχα
⦁ Χρόνος καθυστέρησης εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου της Τράπεζας Α 120 ημέρες  και το   καταναλωτικό δάνειο της Τράπεζας B 150 ημέρες
⦁ Aξία βάσει ΕΝΦΙΑ κύριας κατοικίας  220.000 € 
⦁ Αξία βάσει ΕΝΦΙΑ λοιπής ακίνητης περιουσίας 380.000 €
⦁ Καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 15.000 €

Εξετάζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας: 

⦁ Το οικογενειακό εισόδημα του ΦΠ που ως έγγαμος με 1 εξαρτώμενο μέλος δικαιολογεί εισόδημα μέχρι 35.000 € (17.000 € +13.000 € για την σύζυγο και 5.000€ εξαρτώμενο μέλος) ΤΗΡΕΙΤΑΙ 

⦁ Οι καταθέσεις του αιτούντα, της συζύγου και του εξαρτώμενου μέλους (15.000€) δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 25.000 € ΤΗΡΕΙΤΑΙ

⦁ Η οφειλή ανά πιστωτή (240.000 € και 32.000 € αντίστοιχα στην Τράπεζα Α και Τράπεζα Β) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις  250.000 € ανά πιστωτή ΤΗΡΕΙΤΑΙ

⦁ Η Αξία της κύριας κατοικίας (220.000 € βάσει ΕΝΦΙΑ) που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250.000 € ΤΗΡΕΙΤΑΙ

⦁ Η Αξία της λοιπής ακίνητης περιουσίας (380.000 € βάσει ΕΝΦΙΑ) που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 500.000 € ΤΗΡΕΙΤΑΙ

⦁ Το αιτούν φυσικό πρόσωπο  έχει εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα  ΤΗΡΕΙΤΑΙ

Παράδειγμα 3: Δάνεια Κατηγορίας Γ, δηλ. Καταγγελμένα Δάνεια στις 29/02/2020 

Σε περίπτωση οφειλέτη ΦΠ - έγγαμου με 1 εξαρτώμενο μέλος (τέκνο που σπουδάζει), με κύρια κατοικία και μισθωμένα ακίνητα, χωρίς καταθέσεις και τα ακόλουθα δεδομένα:

⦁ Οικογενειακό εισόδημα 22.000  (12.000 € ο υπόχρεος και 8.400 € η σύζυγος και 1.600 € το εξαρτώμενο μέλος)
⦁ Ανεξόφλητες οφειλές (κεφάλαιο και λογιστικοποιημένοι τόκοι) 110.000 € & 19.000 € για επιχειρηματικό και καταγγελμένο καταναλωτικό δάνειο στην Τράπεζα Α, συνολικά 129.000 €
⦁ Μηνιαία δόση ανά σύμβαση 375 € και 85 € αντίστοιχα
⦁ Χρόνος καθυστέρησης εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου της Τράπεζας Α 140 ημέρες  και καταγγελμένο καταναλωτικό δάνειο της Τράπεζας Α
⦁ Aξία βάσει ΕΝΦΙΑ κύριας κατοικίας  180.000 €
⦁ Aξία βάσει ΕΝΦΙΑ λοιπής ακίνητης περιουσίας 260.000 €

Εξετάζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας: 

⦁ Το οικογενειακό εισόδημα του ΦΠ που ως έγγαμος με 1 εξαρτώμενο μέλος δικαιολογεί εισόδημα μέχρι 26.000 € (12.500 € +8.500 € για την σύζυγο και 5.000€ εξαρτώμενο μέλος) ΤΗΡΕΙΤΑΙ 

⦁ Η οφειλή ανά πιστωτή (€ 110.000 και € 19.000 αντίστοιχα στην Τράπεζα Α) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις  130.000 € ανά πιστωτή ΤΗΡΕΙΤΑΙ

⦁ Η Αξία της κύριας κατοικίας (180.000 € βάσει ΕΝΦΙΑ) που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 € ΤΗΡΕΙΤΑΙ

⦁ Η Αξία της λοιπής ακίνητης περιουσίας (260.000 € βάσει ΕΝΦΙΑ) που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 280.000 € ΤΗΡΕΙΤΑΙ

⦁ Το αιτούν φυσικό πρόσωπο  έχει εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα  ΤΗΡΕΙΤΑΙ

 

Τελευταία τροποποίηση στις 14:07 - 03 Αυγ 2020
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman