ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κλείνει για δύο ημέρες το σύστημα υποβολής AΠΔ κοινών επιχειρήσεων

18:33 - 29 Οκτ 2020 | Οικονομία
Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναβάθμισης των μηχανογραφικών υποδομών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), η διοίκηση του φορέα ενημερώνει με σχετική ανακοίνωση τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ότι η υποβολή ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2020 δεν θα είναι δυνατή από τις 03/11/2020 έως τις 05/11/2020, λόγω μερικής τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος.

Η υποβολή των ΑΠΔ για εργοδότες κοινών επιχειρήσεων θα είναι εκ νέου δυνατή από τις 6/11/2020, μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η τροποποίηση αφορά στην επέκταση κατά ένα ψηφίο του μήκους του πεδίου «Τύπος Αποδοχών» (Τ.Α.) της ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων, από δύο σε τρεις χαρακτήρες.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω τροποποίηση δεν αφορά στις ΑΠΔ του Δημοσίου (νέα εφαρμογή υποβολής ΑΠΔ μονίμων δημοσίων υπαλλήλων) και των εργοδοτών οικοδομοτεχνικών έργων (δημόσιων και ιδιωτικών), για τις οποίες θα εξακολουθήσει η χρήση διψήφιων τύπων αποδοχών (01, 02 ...........99) κατά τα γνωστά.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.