ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δώρο Χριστουγέννων: Βγαίνουν «αριθμητήρια» για την πληρωμή

10:47 - 12 Νοε 2020 | Οικονομία
Δώρο Χριστουγέννων: Βγαίνουν «αριθμητήρια» για την πληρωμή
Μείζον οικονομικό και πολιτικό θέμα είναι η κάλυψη του Δώρου Χριστουγέννων που η κυβέρνηση επιδιώκει να καταβάλλει καλύπτοντας της απώλειες λόγω αναστολών. Άλλωστε η καταβολή του θα αποτελέσει ένα κρίσιμο τεστ αξιοπιστίας αλλά και αναγκαία συνθήκη για τη στήριξη της αγοράς, εφόσον βέβαια ανοίξει και πάλι τα Χριστούγεννα.

Όπως και στην περίπτωση του Δώρου Πάσχα η συζήτηση αφορά κυρίως όσους τέθηκαν σε αναστολή σύμβασης για κάποιο διάστημα λόγω πανδημίας. Συνολικά το κόστος για τον προϋπολογισμό για φαίνεται να ανέρχεται στα 300 εκ. ευρώ, κάτι που έχει βάλει το οικονομικό επιτελείο σε μια άσκηση  για τη χρηματοδότηση της επιπλέον δαπάνης.

Ουσιαστικά οι εκτιμήσεις βασίζονται στο ότι ο μέσος μισθός όσων βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, είναι 800 ευρώ και άρα σε αυτό το εύρος θα είναι και το Δώρο αλλά και στο ότι  ο αριθμός των εργαζόμενων που είτε ήταν είτε παραμένει σε αναστολή σύμβασης εργασίας διαμορφώνεται ως εξής:

  • Το Μάιο ήταν περίπου 540.000
  • Τον Ιούνιο περίπου 135.000
  • Τον Ιούλιο σε 70.000
  • Τον Αύγουστο στις 100.000
  • Το Σεπτέμβριο έφτασαν στις 120.000

Βέβαια, οι δηλώσεις αναστολών για τον Οκτώβριο συνεχίζονται, ενώ το Νοέμβριο του νέου lockdown, πιθανότατα θα προσεγγίσουν τον αριθμό του περασμένου Απριλίου, δηλαδή περίπου 810.000.

Σημειώνεται ότι για να υπολογιστεί το δώρο προσμετράται ο χρόνος εργασίας. Έτσι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο, από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους δικαιούνται το σύνολο του δώρου. Στην περίπτωση εργαζομένου με 800 ευρώ, το Δώρο είναι 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται και προσαύξηση επιδόματος αδείας άλλα 33,33 ευρώ.

Ερώτημα είναι το τι θα γίνει με όσους είναι σε αναστολή. Εκεί μένει να φανεί αν η κυβέρνηση καλύψει τη διαφορά στο ποσό του Δώρου μεταξύ του μηνιαίου επιδόματος και του ονομαστικού μισθού που είχε ο εργαζόμενος πριν την αναστολή. 

Εάν δεν το κάνει  τότε θα υπάρξουν μειώσεις σε 1 εκατομμύριο εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Π.χ. εάν εργαζόμενος έχει τεθεί σε αναστολή σύμβασης γι’ αυτό το χρονικό διάστημα κι αντί να παίρνει τον ονομαστικό μισθό των 800 ευρώ, παίρνει την ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ το Δώρο Χριστουγέννων θα υπολογιστεί με βάση τα 534 ευρώ. Έτσι θα πάρει Δώρο 534 ευρώ + προσαύξηση επιδόματος 22,25 ευρώ.

Επίσης μένει να φανεί εάν όσοι βρίσκονται σε αναστολή το Νοέμβριο, θα εισπράξουν ως τις 7 Νοεμβρίου ειδική αποζημίωση 800 ευρώ, δηλαδή 266 ευρώ παραπάνω. Αν αυτά τα 266 ευρώ προστεθούν στα 534 ευρώ του Δώρου, τότε ο εν λόγω εργαζόμενος θα πάρει τελικά ολόκληρο το Δώρο του.

Βέβαια όσοι παίρνουν μισθό πάνω από 800 ευρώ και βρέθηκαν σε αναστολή είναι σε αγωνία καθώς πιθανόν να πάρουν κάτω από το ποσό που έπαιρναν όταν εργαζόταν.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες το μοντέλο του επιδόματος του Πάσχα και θερινής αδείας θα ακολουθηθεί και τώρα. Με βάση αυτό ο εργοδότης κατέβαλλε ολόκληρο το ποσό και στη συνέχεια υποβάλλοντας σχετική αίτηση σε ειδική πλατφόρμα λάμβανε τη κρατική συμμετοχή. Ωστόσο λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στις καταβολές πολλές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν σε εκταμιεύσεις χωρίς να έχουν λάβει τις σχετικές ενισχύσεις από το κράτος κι έτσι επιβαρύνθηκαν υπέρμετρα σε μια δύσκολη περίοδο.

Η ΓΣΕΕ για το Δώρο

Όπως αναφέρει η  ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών.

Πώς υπολογίζεται

Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με 1 μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Όσοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς, που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1/5 έως και 31/12), δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Σε αυτή τη περίπτωση το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια – ανάλογα με το πώς αμείβονται – για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (π χ με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια).

Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του Δώρου Χριστουγέννων συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας,, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.

Βάση για τον υπολογισμό του Δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τo Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Για όσους αμείβονται με ωρομίσθιο ο υπολογισμός γίνεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών του διαστήματος από 1-5-2016 μέχρι 31-12-2016. Διαιρούνται δηλαδή οι συνολικές αμοιβές που έλαβε ο μισθωτός μέσα στο διάστημα αυτό δια του αριθμού των ημερών του διαστήματος αυτού κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάστηκε η διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του. Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερομισθίων που αναλογούν στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται καθημερινά λιγότερες ώρες (σε σχέση με τη πλήρη απασχόληση) θα λάβουν ως Δώρο Χριστουγέννων όσα ημερομίσθια λαμβάνει και ο εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση έχοντας όμως ως βάση υπολογισμού τις μειωμένες αποδοχές και αναλόγως με τον χρόνο απασχόλησης του από 01/05/2016 έως 31/12/2016.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται λιγότερες από 5 ημέρες τη βδομάδα (για τους απασχολούμενους με πενθήμερο) και λιγότερες από 6 μέρες τη βδομάδα (για τους απασχολούμενους με 6ήμερο) δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια μέσα στο διάστημα από 01/05/2016 έως 31/12/2016.

Σε όλες τις περιπτώσεις το ποσό του Δώρου προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666.

Πότε καταβάλλεται

Tο δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Νοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος αν δεν του καταβληθεί το Δώρο

Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων πρέπει να γίνει έως τις 21/12 ενώ η ημερομηνία 31/12 αποτελεί δήλη ημέρα (ΑΠ 40/2002 Ολ.) και είναι το απώτερο χρονικό σημείο καταβολής του. Σε περίπτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας οι εργαζόμενοι δεν πληρώνουν παράβολο. Εάν όμως καταθέσουν ατομική μήνυση οφείλουν να πληρώσουν ατομικό παράβολο ποσού 100 ευρώ (+20% προσαύξηση).

Στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί 48 ώρες.

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Γιώργος Αλεξάκης

Τελευταία τροποποίηση στις 10:52 - 12 Νοε 2020
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.