• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

ΠΟΛ: 1098: Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών

14:15 - 13 Αυγ 2007 | Οικονομία
ΘΕΜΑ: Επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος με αντίγραφα των νόμιμων φορολογικών στοιχείων σε περίπτωση απώλειας των πρωτοτύπων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000):

α) του άρθρου 41

β) του άρθρου 42

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

 

2.Τιςπαραγράφους 3, 5 και 6 της απόφασης Π.953/432/64/Πολ.41/3.2.88 (ΦΕΚ Β΄ 107/25.2.1988).

 

3.Την αριθ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1432/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών", όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ Β΄ 204/13.2.2006), όμοια απόφαση.

4.Τη δυνατότητα διασταύρωσης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων της υποβολής αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. αγροτών του ειδικού καθεστώτος σε διαφορετικές Δ.Ο.Υ..

5.Ότι από ενάρξεως εφαρμογής του Φ.Π.Α. υπήρξαν πολλά αιτήματα αγροτών για επιστροφή του φόρου με αντίγραφα στοιχείων λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής των πρωτοτύπων.

6.Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

’ρθρο 1

Δυνατότητα επιστροφής Φ.Π.Α. με αντίγραφα

Παρέχεται η δυνατότηταεπιστροφής, στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), του φόρου προστιθέμενης αξίας με τον οποίο επιβαρύνθηκαν οι αγορές αγαθών και λήψεις υπηρεσιών που πραγματοποίησαν για την άσκηση της εκμετάλλευσής τους, με τη χρησιμοποίηση αντιγράφων των νόμιμων φορολογικών στοιχείων, σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε λόγο των πρωτοτύπων, με τους όρους και τη διαδικασία της παρούσας.

Αντίγραφα των νόμιμων στοιχείων γίνονται δεκτά ως δικαιολογητικά επιστροφής με τους κατ' αποκοπή συντελεστές, εφόσον είναι θεωρημένα από τους υποκειμένους στο φόρο που τα έχουν εκδώσει και τηρούν το στέλεχος. Η θεώρηση θα αναφέρει ότι το αντίγραφο είναι το μοναδικό και ότι είναι ακριβές αντίγραφο εκείνου που παραμένει στο στέλεχος, επί του οποίου θα συμπληρώνεται η ένδειξη ότι χορηγήθηκε στον παραγωγό θεωρημένο μοναδικό αντίγραφο για την επιστροφή του Φ.Π.Α.

 

’ρθρο 2

Αρμόδια για την επιστροφή του φόρου αρχή

 

Για την ανωτέρω επιστροφή υποβάλλονται από τους δικαιούχους αγρότες χωριστές αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. με συνημμένα αποκλειστικά αντίγραφα φορολογικών στοιχείων. Οι αιτήσεις αυτές  υποβάλλονται αποκλειστικά στη Δ.Ο.Υ. που είναι χωρικά αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός τους, ενώ δεν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τους μέσω αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων. Στις εν λόγω αιτήσεις επιστροφής θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς, στην πρώτη σελίδα, η ένδειξη «Επιστροφή κατόπιν ελέγχου με βάση αντίγραφα φορολογικών στοιχείων».

Η υποβολή των αιτήσεων αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητααπό το αν η αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. με τα πρωτότυπα παραστατικά υποβάλλεται μέσω αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης.

Δεν παρέχεται δικαίωμα στις συνεταιριστικές οργανώσεις να συμπεριλαμβάνουν ως δικαιολογητικά επιστροφής αντίγραφα φορολογικών στοιχείων σε αιτήσεις αγροτών που ενδεχομένως υποβάλλονται σε αυτές. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκε η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται στη συνεταιριστική οργάνωση το πρόστιμο που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 2523/1997 για κάθε αίτηση που παρελήφθη.

 

’ρθρο 3

Χρόνος υποβολής των αιτήσεων

Οι αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. με αντίγραφα υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο αγρότη εντός της νόμιμης προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 4 της ΑΥΟ Π.953/432/64/Πολ.41/3.2.1988, όπως ισχύει.

Reporter.gr on Google News

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman