ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πώς θα συμμετέχει το ΤΧΣ σε αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών

21:02 - 05 Μαρ 2021 | Οικονομία
Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει το πρώτο μέρος της τροποποίησης της λειτουργίας για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), προκειμένου να δίνεται με ξεκάθαρο τρόπο η δυνατότητα να συμμετέχει στις αυξήσεις κεφαλαίων των τραπεζών.

Ειδικότερα, με την τροποποίηση του άρθρου 8 του νόμου 3864/2010, το ΤΧΣ μπορεί να ασκεί μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης, που του αναλογούν σε όλες τις αυξήσεις κεφαλαίου τραπεζών στις οποίες συμμετέχει ή να εγγράφεται σε βιβλίο διάθεσης μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας μέχρι του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του.

Επιπρόσθετα, θα μπορεί να συμμετέχει σε μια ή περισσότερες κατανομές αδιάθετων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, που προκύπτουν από αύξηση κεφαλαίου ή εκδόσεις άλλων τίτλων.

Για να ισχύουν οι παραπάνω δυνατότητες, θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κοινού με συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι θα βάζουν κεφάλαια. Το ΤΧΣ θα συμμετέχει με όρους και προϋποθέσεις αντίστοιχους των ιδιωτών επενδυτών και ως εκ τούτου θα τελεί στο ίδιο επίπεδο κινδύνου και πλεονεκτημάτων.

Η συμμετοχή του Ταμείου πραγματοποιείται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται, μετά από έκθεση δύο ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων.

Οι εκθέσεις πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι η συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου συμβάλει είτε στη διατήρηση, προστασία ή βελτίωση της αξίας της υφιστάμενης συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας είτε στις προοπτικές αποεπένδυσής του. Οι εκθέσεις λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και τις προοπτικές του επιχειρησιακού σχεδίου της τράπεζας που προχωρά σε αύξηση ή έκδοση άλλων τίτλων ιδιοκτησίας.

Η χρηματοδότηση της κάλυψης και ανάληψης των νέων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας γίνεται αποκλειστικά από διαθέσιμα του Ταμείου ή από επανεπένδυση ποσών που προέκυψαν μετά από προηγούμενη διάθεση στοιχείων ενεργητικού.

Τέλος, οι νέες μετοχές δεν παρέχουν τα ειδικά δικαιώματα που είχε το ΤΧΣ ως ταμείο ειδικού σκοπού, εξέλιξη που μένει να φανεί αν οδηγεί σε de facto μετατροπή του σε απλή εταιρεία συμμετοχών του Δημοσίου στον τραπεζικό κλάδο.

Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου από τράπεζα, που έχει προχωρήσει σε απόσχιση του κλάδου τραπεζικών δραστηριοτήτων και εισφορά του σε νέα τραπεζική εταιρεία (hive down), το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι το Ταμείο μπορεί να συμμετέχει μέχρι του υφιστάμενου ποσοστού του, είτε η ΑΜΚ αφορά στη Συμμετοχών είτε στη θυγατρική της τράπεζα.

Δείτε το επίμαχο νομοσχέδιο ΕΔΩ και στα συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία:
Τελευταία τροποποίηση στις 21:06 - 05 Μαρ 2021
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.