ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Moody's: Το Ταμείο Ανάκαμψης θα μειώσει το ελληνικό χρέος

17:28 - 19 Μαϊ 2021 | Οικονομία
Οι επενδύσεις που συνδέονται με τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης θα ενισχύσουν την ανάκαμψη της Ελλάδας, θα μειώσουν το χρέος και θα βελτιώσουν τη βιωσιμότητά του, υπογραμμίζει η Moody's.

Ωστόσο, προσθέτει πως πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις όπως ενδεχόμενη πιστοληπτική αναβάθμιση, θα εξαρτηθούν από την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, που είναι περισσότερο αβέβαιη.

Η Ελλάδα θα δει τη μεγαλύτερη αύξηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε σχέση με Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία. Αυτό θα οδηγήσει σε διπλασιασμό των δημόσιων επενδύσεων την επόμενη πενταετία, μετά από μια δεκαετία χαμηλών επενδύσεων μετά την ευρωπαϊκή κρίση χρέους.

Υποθέτοντας ότι η πλειοψηφία των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάπτυξης θα διανεμηθεί μεταξύ 2023 και 2025 και υπάρχει πλήρης απορρόφηση, ο οίκος εκτιμά ότι θα υπάρξει περαιτέρω ώθηση στο ΑΕΠ Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας και Πορτογαλίας κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως ως το 2024. Η άνοδος του ΑΕΠ θα είναι υψηλότερη κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2025 και στη συνέχεια θα υπάρξει εξασθένηση της επίπτωσης.

Εάν υπάρξει πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων, η Ελλάδα και η Πορτογαλία θα επωφεληθούν περισσότερο, βλέποντας ώθηση στο ΑΕΠ τους κατά 1% και 0,7% αντίστοιχα, ετησίως ως το 2027.

Η υψηλότερη ανάπτυξη θα επιτρέψει στις χώρες να περιορίσουν τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης και να αυξήσουν τα έσοδα, κάτι που θα οδηγήσει σε χαμηλότερους δείκτες χρέους προς ΑΕΠ. Η Ελλάδα και η Πορτογαλία θα δουν τους δείκτες χρέους προς ΑΕΠ να υποχωρούν κατά 14,5 ποσοστιαίες μονάδες και 7,1 μονάδες αντίστοιχα έως το 2027.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.