ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πάγιες Δαπάνες: Ξεκινούν οι αιτήσεις- Οι προϋποθέσεις

07:26 - 28 Μαϊ 2021 | Οικονομία
Σήμερα αναμένεται η υπουργική απόφαση για το μέτρο των παγίων που αναμένεται να «ξεκλειδώσει» το πρόγραμμα ύψους 500 εκατ. ευρώ για στήριξη επιχειρήσεων με εργαζομένους, μέσω πιστωτικού σημειώματος. Εκεί αναμένεται να εξειδικευτούν τα κριτήρια για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις καθώς και το χρονοδιάγραμμα το είδος και το ποσοστό κάλυψης της δαπάνης από το δημόσιο.

Το «κουπόνι» αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και ανά επιχείρηση μπορεί να φτάνει, κατ΄ ανώτατο όριο,  το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος. Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%. Οι επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες θα πρέπει να παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020, να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.

Έτσι από σήμερα πιθανότατα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αφού ανοίξει η σχετική πλατφόρμα η οποία θα παραμείνει ανοικτή έως τις 17 Ιουνίου. Να σημειωθεί ότι για να καταθέσει ένας ενδιαφερόμενος αίτηση για ένταξη στο μέτρο των παγίων δαπανών θα πρέπει να έχει ήδη υποβάλει της φορολογική δήλωση και ειδικά το  έντυπο Ε3.

Οι εκκαθαρίσεις αναμένεται να τρέξουν σταδιακά παράλληλα με την υποβολή των δηλώσεων και ήδη  τα πρώτα πιστωτικά σημειώματα συμψηφισμού αναμένονται τον Ιούλιο.  με μελλοντικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις να δοθούν στους δικαιούχους αρχές Ιουλίου που θεωρείται κομβικός μήνας για την λειτουργίας της αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα αναμένεται να είναι, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η ύπαρξη εργαζομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Βέβαια με αυτό τον τρόπο αποκλείονται από την ενίσχυση περίπου 130.000 ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις που έχουν προσωπικό με μερική απασχόληση ή και καθόλου εργαζόμενους.

Αξίζει να σημειωθεί το πιστωτικό σημείωμα αναμένεται καλύψει πάγιες δαπάνες του 2020 συμπληρωματικά με άλλες κρατικές ενισχύσεις, δηλαδή το ύψος του θα εξαρτηθεί από ποσά που έχουν ήδη ληφθεί. Επίσης κάθε επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το πού θα δώσει το ποσό της ενίσχυσης. Προφανώς για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ως πληττόμενος, να έχει υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούται και να μην αντιμετωπίζει ζήτημα πτώχευσης.

Το τελικό ποσοστό της ενίσχυσης που θα προσδιοριστεί αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκ. ευρώ θα διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου και θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις με πτώση τζίρου άνω του 60%.

Επίσης αναμένεται να προβλεφθούν ανώτατα όρια στο ύψος της ενίσχυσης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεν  μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019. Ειδική μέριμνα θα υπάρχει  για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα.

Τέλος οι επιχειρήσεις που θα λάβουν επιδότηση θα έχουν ρήτρα διατήρησης απασχόλησης δηλαδή  υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Γιώργος Αλεξάκης

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.