ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Παιδότοποι και γυμναστήρια στο νέο πρόγραμμα επιχορηγήσεων– Έπονται δικηγόροι, τουρισμός

08:50 - 28 Μαϊ 2021 | Οικονομία
Την ερχόμενη Δευτέρα 31 Μαΐου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων των επιχειρήσεων ένταξης τους στη Δράση “Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδοτόπων”, συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ.

Είναι ένα πρόγραμμα ανάλογο με αυτό της εστίασης που απευθύνεται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδοτόπων, όπως σημειώνεται στην απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννης Τσακίρης.

Με βάση την απόφαση σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) για τον υπολογισμό της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης ως κατ’ αποκοπή ποσό, λαμβάνεται υπ’ όψιν το άθροισμα των ποσών των πεδίων 581 (παροχές σε εργαζόμενους) 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) και 587 (αποσβέσεις) που φορολογικού εντύπου Ε3 του 2019.

Επί του ως άνω προσδιορισθέντος αθροίσματος, το οποίο αποτελεί το ύψος των συνολικών δηλωθέντων εξόδων, εφαρμόζεται οριζόντιο ποσοστό 25%. Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού, προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών και ειδικότερα για περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η Δευτέρα 31 Μαΐου με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 28 Ιουλίου του 2021. Η δράση θα χρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο - ΕΚΤ), από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του υπουργείου Ανάπτυξης.

Παράλληλα στον σχεδιασμό είναι η ενίσχυση και των δικηγόρων για την αναγκαία αναβάθμιση της υποδομής των γραφείων τους ενώ με βάση όσα ανέφερε χτες μιλώντας στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη θέμα ημερών είναι και η εκκίνηση του προγράμματος για την επανεκκίνηση του τουρισμού που αναμένεται μάλιστα να είναι αυξημένο και να φτάνει τα 400 εκατομμύρια ευρώ.

Γιώργος Αλεξάκης

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.