ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ προς όλα τα υπουργεία για το ΠΔΕ

21:11 - 07 Φεβ 2006 | Οικονομία
Mε εγκύκλιο που έστειλε προς όλα τα υπουργεία, το υπουργείο Οικονομικών δίνει προθεσμία μέχρι τις 20 Μαρτίου να υποβάλουν τις προτάσεις τους που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Για το 2006 το όριο πληρωμών στο ΠΔΕ έχει καθορισθεί στα 8,4 δισ. ευρώ ενώ το υπουργείο Οικονομικών ζητά να επιδιωχθεί συμπληρωματικότητα των έργων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος με τα έργα του Γ' ΚΠΣ.
Το ΥΠΟΙΚ υπενθυμίζει ότι για τις δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών με προϋπολογισμό άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), θα πρέπει υποχρεωτικά, πριν την υπογραφή τους, να υποβάλονται για προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στην εγκύκλιο αναφέρεται ρητά ότι "η μη διενέργεια του ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ακυρότητα της σύμβασης". Υπενθυμίζεται ότι από το σύνολο των 8,4 δισ. ευρώ, τα 6,1 δισ. ευρώ κατανέμονται για έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και σε 2,3 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν μόνο από εθνικούς πόρους.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.