ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οριακή μείωση εμπορικού ελλείμματος στο 11μηνο

13:53 - 25 Ιαν 2006 | Οικονομία
Οριακή μείωση, της τάξης του 0,2%, εμφάνισε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2005, καθώς ανήλθε σε 25.877,6 εκατ. ευρώ (32.196,8 εκατ. δολάρια) έναντι 25.930,1 εκατ. ευρώ (31.815,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2004. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε μείωση 1.682,4 εκατ. ευρώ ή 7,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2004.
Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2005 ανήλθε στο ποσό των 38.482,6 εκατ. ευρώ (47.960,1 εκατ. δολάρια) έναντι 37.024,3 εκατ. ευρώ (45.553,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2004, παρουσιάζοντας αύξηση 3,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2004. Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών παρουσίασε μείωση 613,0 εκατ. ευρώ ή 1,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2004. Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2005 ανήλθε στο ποσό των 12.605,0 εκατ. ευρώ (15.763,3 εκατ. δολάρια) έναντι 11.094,2 εκατ. ευρώ (13.737,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2004, παρουσιάζοντας αύξηση 13,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2004. Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών παρουσίασε αύξηση 1.069,4 εκατ. ευρώ ή 10,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2004.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.