ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Αυτοί είναι οι τέσσερις τομείς προτεραιότητας για την ΕΕ»

21:14 - 25 Ιαν 2006 | Οικονομία
Η επένδυση στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, η ενθάρρυνση των ΜΜΕ, οι πολιτικές απασχόλησης ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η διασφάλιση ασφαλούς και διατηρήσιμου ενεργειακού εφοδιασμού, αποτελούν τους τέσσερις τομείς προτεραιότητας που αναφέρονται στη νέα Ετήσια Eκθεση Προόδου για την στρατηγική της Λισσαβόνας που έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για κάθε έναν από τους τομείς αυτούς, η εαρινή έκθεση της Επιτροπής, περιέχει σαφείς προτάσεις για τους ευρωπαίους ηγέτες, ώστε να αναλάβουν τις σχετικές δεσμεύσεις όταν θα συναντηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου στις Βρυξέλλες και να τις εφαρμόσουν ως το 2007. Ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. José Manuel Barroso δήλωσε ότι «είναι καιρός να ανεβάσουμε ταχύτητα. Φυσάει ένας άνεμος αλλαγής από τους διαδρόμους των Βρυξελλών ως τις εθνικές πρωτεύουσες μετά το νέο ξεκίνημα της στρατηγικής της Λισσαβόνας πέρυσι». Ο κ. Barroso χαρακτήρισε εφικτούς τους στόχους που έχουν τεθεί, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ποιος θα πίστευε, πριν μία δεκαετία ότι η Ιρλανδία θα είχε γίνει μία από τις πλουσιότερες χώρες της Ένωσης, ή ότι η παραγωγικότητα στην Πολωνία θα ήταν υψηλότερη απ’ ότι στη Νότια Κορέα; Μπορούμε και πρέπει να καταβάλλουμε πρόσθετη προσπάθεια για ανάπτυξη και απασχόληση». Αναλυτικότερα, οι στόχοι που τίθενται για τους τέσσερις τομείς είναι οι εξής: 1.Επένδυση στην εκπαίδευση και την έρευνα - Η επένδυση στην ανώτατη εκπαίδευση πρέπει ως το 2010 να φθάσει το 2% του ΑΕΠ αντί του σημερινού 1,28% περιλαμβανομένης της άρσης των εμποδίων για τα πανεπιστήμια που αναζητούν συμπληρωματική ιδιωτική χρηματοδότηση. - Ήδη το Μάρτιο, κάθε κράτος μέλος πρέπει να θέσει σαφείς στόχους για τις συνολικές δαπάνες Ε&Α ως το 2010. - Πρέπει να διατεθεί μεγαλύτερο μερίδιο κρατικών ενισχύσεων (25%) και διαρθρωτικών χρηματοδοτήσεων για την Ε&Α. - Πρέπει να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας ως το τέλος του 2007. - Για να βελτιωθούν οι δεξιότητες όλων των πολιτών που έχουν βαρύτητα στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στη διδασκαλία των μαθηματικών και των ξένων γλωσσών σε όλα τα σχολεία. 2. Ενθάρρυνση των ΜΜΕ και ενίσχυση του επιχειρηματικού δυναμικού - Ως το 2007, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει δημιουργήσει «μονοαπευθυντικές αρχές» για τη στήριξη των μελλοντικών επιχειρηματιών και έτσι ώστε οι επιχειρηματίες να ρυθμίζουν όλες τις διοικητικές διαδικασίες σε ένα μέρος. - Ο μέσος χρόνος για τη δημιουργία μιας επιχείρησης θα πρέπει να μειωθεί κατά το μισό ως τα τέλη του 2007 και στη συνέχεια σε μία εβδομάδα ή και λιγότερο. - Πρέπει να παρέχεται επιχειρηματική εκπαίδευση στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος για όλους τους μαθητές. - Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να δημιουργήσει ένα σύστημα ώστε να μετρά κατάλληλα τις διοικητικές επιβαρύνσεις. Η Επιτροπή θα ξεκινήσει ένα μείζον τέτοιο σχέδιο ώστε να εντοπίσει και να προτείνει πώς να μειωθεί το κόστος που προκύπτει από τους κοινοτικούς κανόνες ή την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο. - Η Επιτροπή θα άρει την υποχρέωση κοινοποίησης ορισμένων κατηγοριών μικρών κρατικών ενισχύσεων, γεγονός που πρέπει να βοηθήσει τις ΜΜΕ. 3. Διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας - Προκειμένου να αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης και να χρηματοδοτηθούν τα συστήματα συνταξιοδότησης και περίθαλψης για έναν πληθυσμό που γερνά, τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν μια προσέγγιση της απασχόλησης που να καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο της ζωής, προσφέροντας στους ανθρώπους κάθε ηλικίας τη στήριξη που χρειάζονται. - Πρέπει να προσφέρεται σε κάθε νέο που έχει εγκαταλείψει το σχολείο ή το πανεπιστήμιο μια θέση απασχόλησης, μια θέση μαθητευομένου ή πρόσθετη κατάρτιση εντός έξι μηνών από τη στιγμή που καθίσταται άνεργος ως τα τέλη του 2007, και εντός 100 ημερών ως το 2010. - Πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εθνικοί στόχοι για την παροχή φθηνής φροντίδας των παιδιών και μέτρων για μεγαλύτερη ισότητα των φύλων στην εργασία καθώς και την προώθηση της ισορροπίας εργασίας-ιδιωτικής ζωής. - Πρέπει να εφαρμοστεί μια «ενεργή πολιτική παράτασης του επαγγελματικού βίου» με περισσότερη κατάρτιση για τους άνω των 45 ετών, χρηματοδοτικά κίνητρα για την παράταση της εργασιακής ζωής και την χρήση της μερικής εργασίας. - Η Επιτροπή θα οργανώσει μια έκτακτη και κοινωνική διάσκεψη κορυφής και θα παρουσιάσει έκθεση ως τα
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.