ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συμβάσεις 30 εκατ. ευρώ με την ΕΕ από την Intrasoft International

10:35 - 13 Απρ 2011 | Πολιτική
Ευρύ φάσμα Τεχνολογιών της Πληροφορίας (ΤΠ), επιλέχθηκε να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Intrasoft International, με την αξία του έργου να υπολογίζεται στα 30 εκατ. ευρώ μέσα στα επόμενα 4 χρόνια.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το έργο εντάσσεται στη σύμβαση-πλαίσιο ESP DESIS II, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη σύμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της Πληροφορικής.
Με την υπογραφή διαδοχικών ειδικών συμβάσεων με τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DG DIGIT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Intrasoft International θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην παροχή ποικίλων υπηρεσιών ΤΠ στις Γενικές Διευθύνσεις και οργανισμούς της Επιτροπής.
Η σύμβαση ESP DESIS II χωρίζεται σε έξι τμήματα (Lots) και καλύπτει την ανάπτυξη, εφαρμογή και συντήρηση συστημάτων πληροφοριών που σχετίζονται με τη διαχείριση εγγράφων, διαδικτυακού υλικού και γεωγραφικών δεδομένων, καθώς επίσης και τα εργαλεία ανάλυσης πληροφοριών και δεδομένων. Η εν λόγω σύμβαση προβλέπει ακόμη την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ασφάλειας και της ποιότητας πληροφοριών, καθώς και στην υποστήριξη των χρηστών. Στο πλαίσιο των νέων αυτών συμβάσεων, η Intrasoft International θα συνεργάζεται σε κοινοπραξία με τις εταιρίες Unisys, Iris, Sogeti, Reggiani, καθώς και με τις INEUM, EVERIS και IBM.
Ο κ. Αθανάσιος Κωτσής, Διευθύνων Σύμβουλος της Intrasoft International, δήλωσε: "Η Intrasoft International διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Τεχνολογιών της Πληροφορίας στους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την εν λόγω διάκριση, η οποία επαληθεύει την κυρίαρχη θέση μας στην αγορά Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα".
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.