ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για το κόστος των Ολιυμπιακών Αγώνων του 2004

12:29 - 28 Σεπ 2012 | Πολιτική
Την ερώτηση κατέθεσαν οι Αλέξης Τσίπρας, Δ. Παπαδημούλη, Π. Λαφαζάνη και Π. Κορουμπλή

Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 οι αρμόδιοι υπουργοί ερωτώνται αν το κράτος είναι σε θέση να γνωρίζει το συνολικό κόστος των Αγώνων από την προετοιμασία τους το 1998 μέχρι και την εκκαθάρισή τους το 2004.

 

Όπως σημειώνεται, το Νοέμβριο του 2004, στην παρουσίαση του απολογισμού της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» στην κυβερνητική επιτροπή, ο τότε υπουργός Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφης και η αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού Φάνη Πάλλη -Πετραλιά (υπουργός Πολιτισμού ήταν ο τότε πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής) ισχυρίστηκαν ότι το τελικό κόστος τους ανήλθε στα 8,95 δισ. ευρώ - ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν τα κονδύλια που δαπανήθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό (τακτικό και ΠΔΕ) για τα έργα και την προετοιμασία των αγώνων (7,2 δισ.)-χωρίς να αναφερθούν τα συγκεκριμένα έργα- και για τις δαπάνες της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» (1,75 δισ.). Στο ποσό αυτό, επισημαίνεται, «σύμφωνα με τις κυβερνητικές δηλώσεις της εποχής, δεν συμπεριλαμβανόταν το κόστος κατασκευής των έργων που ολοκληρώθηκαν ή επισπεύτηκαν, λόγω των αγώνων αλλά ήταν προγραμματισμένα να υλοποιηθούν (αεροδρόμιο, αττική οδός, τραμ . Υπογραμμίζεται επίσης ότι δεν είχε προβλεφθεί η μελλοντική αξιοποίηση και μόνιμη χρήση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων αν και είχαν εκπονηθεί και κατατεθεί σχετικές μελέτες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το 2005, τέλος, υπενθυμίζεται ότι συστάθηκε η Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης, η οποία το 2010 μετονομάσθηκε σε Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Αξιοποίησης, χωρίς κανένα αποτέλεσμα μέχρι σήμερα, όπως επισημαίνεται στην ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ.

 

Κατόπιν τούτων οι κ.κ. Τσίπρας, Παπαδημούλης, Λαφαζάνης και Κουρουμπλής ρωτούν τους αρμόδιους υπουργούς τα εξής:

 

«- Ποιο είναι το ύψος της γραμμένης πίστωσης, προϋπολογιστικά και απολογιστικά ανά έτος, στον ειδικό φορέα και κωδικό του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού από τον οποίο επιχορηγούνταν οι Ολυμπιακοί αγώνες από το 1998 μέχρι το 2001; Ποιες κατηγορίες δαπανών κάλυπταν οι επιχορηγήσεις;

 

- Δόθηκαν επιχορηγήσεις από τον ΟΠΑΠ ή άλλον φορέα του δημοσίου και σε ποιο ύψος ανήλθαν ανά έτος;

 

- Απολογιστικά ποια ήταν τα έσοδα της οργανωτικής επιτροπής «Αθήνα 2004»; (τηλεοπτικά δικαιώματα, πώληση εισιτηρίων, χορηγίες, εμπορία ολυμπιακών προϊόντων κ.λπ.)

- Ποιο το ύψος του τελικού ποσού που αποδόθηκε στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ΔΟΕ από πωλήσεις εισιτηρίων, προϊόντων κλπ, σύμφωνα με την σύμβαση που είχε υπογραφεί μεταξύ ΔΟΕ και ελληνικού κράτους;

- Πόσες και ποιες αδειοδοτήσεις Ολυμπιακών εγκαταστάσεων έχουν δοθεί μέχρι σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής αξιοποίησης και από τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών;

- Ποιο είναι το κόστος φύλαξης των Ολυμπιακών ακινήτων και από ποιόν φορέα καταβάλλεται η δαπάνη;

- Ποιος ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός και ποιο το τελικό κόστος κατασκευής κάθε ολυμπιακού έργου ξεχωριστά και πόσο αποτιμάται σήμερα;

- Πόσες ελεγκτικές επιτροπές έχουν ορισθεί και με ποιες αποφάσεις;

- Πόσοι διαχειριστικοί έλεγχοι έχουν διενεργηθεί είτε από ορκωτούς λογιστές είτε από ελεγκτικές εταιρείες και με ποιες αποφάσεις;

- Ποια ήταν η δαπάνη για κάθε απόφαση ορισμού ελεγκτικής επιτροπής, εταιρείας, ή ορκωτών λογιστών και τίνος φορέα τον προϋπολογισμό επιβάρυνε;»

 

Όσο για τους Special Olympics, σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι τον Οκτώβριο του 2011 συστάθηκε ελεγκτική ομάδα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για το διαχειριστικό έλεγχο της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων, μέχρι σήμερα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου. Για το λόγο αυτό ζητείται:

 

- Η έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου οικονομικής διαχείρισης της Οργανωτικής Επιτροπής των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics-Αθήνα 2011, της Ελεγκτικής Ομάδας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών

- Όλες οι αποφάσεις επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και τον ΟΠΑΠ

- Προϋπολογισμός, Απολογισμός, Ισολογισμός και τελικό Ισοζύγιο πληρωμών της Οργανωτικής Επιτροπής των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics- Αθήνα 2011

- Τα πορίσματα των ορκωτών λογιστών όλων των χρήσεων

- Το πόρισμα των εκκαθαριστών που τυχόν έχουν ορισθεί από το Υπουργείο Υγείας.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.