ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 10.815.197 ο πληθυσμός της Ελλάδας - Αρχείο pdf

10:59 - 24 Αυγ 2013 | Πολιτική
Σε 10.815.197 άτοµα διαμορφώθηκε ο μόνιµος πληθυσµός της χώρας, σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού κατοικιών που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία το 2011.

Σύμφωνα με τα σχετικά αποτελέσματα το 49%, δηλαδή 5.302.70, είναι άντρες και το 51%, δηλαδή 5.512.494, γυναίκες.

Στη σχετική ανακοίνωση της, η ΕΛΣΤΑΤ σημειώνει πως η µεθοδολογία της απογραφής 2011 διαφέρει σηµαντικά σε αρκετά σηµεία από αυτή
προηγούμενων απογραφών, τόσο ως προς τον τρόπο διενέργειας της απογραφής όσο και ως προς την επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν.

Συνεπώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τα αποτελέσµατα της απογραφής του 2011 και αυτά προηγούµενων απογραφών δεν είναι απολύτως συγκρίσιµα.

Στις 911.000 ο αριθμός των αλλοδαπών 

Για τη σύνθεση του πληθυσμού της χώρας κατά υπηκοότητα, από τα αποτελέσµατα της απογραφής προκύπτει ότι 9.903.268 άτοµα έχουν ελληνική υπηκοότητα, 199.101 άτοµα έχουν υπκοότητα άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 708.003 άτοµα έχουν υπηκοότητα λοιπών χωρών και 4.825 άτοµα είναι χωρίς υπηκοότητα ή έχουν αδιευκρίνιστη υπηκοότητα.

Ειδικότερα, το σύνολο των αλλοδαπών που διέµεναν µόνιµα στην Ελλάδα κατά την απογραφή, όπως και των ατόµων χωρίς ή µε αδιευκρίνιστη υπηκοότητα ανήλθε σε 911.929 άτοµα. Από το γράφηµα 7 προκύ̟τει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 52,7% των αλλοδαπών που διαµένουν στην Ελλάδα έχουν αλβανική υπηκοότητα, το 8,3% βουλγαρική, το 5,1% ρουµάνικη και ακολουθεί µε 3,7% η πακιστανική και 3% η γεωργιανή.

Κοινωνικά στοιχεία

Επιπλέον, από την απογραφή προέκυψαν ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία για την κοινωνική σύσταση της χώρας (ηλικίες, σύσταση οικογενειών, κτλ.)

Μεταξύ άλλων, από τη µελέτη των αποτελεσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα προκύπτει ότι ότι η µέση ηλικία του µονίµου πληθυσµού της Ελλάδας είναι 41,9 έτη, µε την περιφερειακή ενότητα Μυκόνου να παρουσιάζει τη µικρότερη µέση ηλικία κατοίκων (37 έτη) και την περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας να παρουσιάζει τη µεγαλύτερη (49 έτη).

Σε ό,τι αφορά την οικογενειακή κατάσταση, το 50,3% του πληθυσµού της χώρας είναι κατά νόµο έγγαµοι (έγγαµοι, σύµφωνο συµβίωσης, σε διάσταση). Το 39,% είναι άγαµοι, µε τους άρρενες να υπερτερούν (21,5% του πληθυσµού της).

 

Για αναλυτικότερα στοιχεία δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο (pdf)

Συνημμένα αρχεία:
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.