ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τροπολογία για τα άτομα με αναπηρία σε δημόσιους οργανισμούς

18:45 - 06 Σεπ 2013 | Πολιτική
Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία με την οποία θεωρείται για τα άτομα με αναπηρία, που εργάστηκαν το 2013 σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, πως συνεχίζουν να εργάζονται, εφ' όσον ο εργοδότης δηλώνει πως επιθυμεί τη συνέχιση της απασχόλησής τους.

Η ρύθμιση ισχύει για κάθε είδους σύμβαση εργασίας. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, με τη διάταξη αυτή, εξομοιώνονται τα άτομα με αναπηρία με νεοπροσλαμβανόμενους- και έτσι δεν ισχύει για τις εν λόγω συμβάσεις, η νομολογία (συνταγματική και μη) με την οποία απαγορεύεται ρητά η δυνατότητα συνέχισης των συμβάσεων.

Με την ίδια τροπολογία επίσης, μεταξύ άλλων:

  • Εξοφλεί το κράτος τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΟΤΑ προς την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ (αφαιρουμένων των προστίμων και των προσαυξήσεων), παρακρατώντας τα σχετικά ποσά από την τακτική τους επιχορήγηση.
  • Εξαιρούνται της διαθεσιμότητας, εκείνοι οι υπάλληλοι που ένεκα προηγούμενης διαθεσιμότητας, υπηρετούν στις νέες τους θέσεις, καθώς, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, οι θέσεις αυτές δεν είναι δυνατό να θεωρηθούν ως πλεονάζουσες.
  • Εξαιρούνται της κινητικότητας, οι διορισθέντες βάσει διατάξεων προηγούμενων νομοσχεδίων, που επιβράβευαν τους πεσόντες εν υπηρεσία αστυνομικούς, στρατιωτικούς, πυροσβέστες κλπ.
  • Μειώνεται από 1% σε 0,75%, η ειδική εισφορά για το γάλα, ανεξαρτήτως της προέλευσής του.
  • Καταργείται η δυνατότητα επιδότησης των Ελλήνων κτηνοτρόφων, για την αγορά ζωοτροφών σε περίπτωση ανάγκης ή κρίσης, ως αντικείμενη στο ενωσιακό δίκαιο.
  • Παρατείνεται η ισχύς των κατεχόμενων βεβαιώσεων εγγραφής των εργοληπτικών εταιρειών 3ης έως 7ης τάξης στα σχετικά Μητρώα, προκειμένου να συγκεντρώσουν τις προϋποθέσεις ανανέωσης της εγγραφής τους.

Εξάλλου, με άλλη τροπολογία που κατατέθηκε στο ίδιο νομοσχέδιο, δίνεται η δυνατότητα στο υπουργείο Παιδείας να καταρτίζει για τα προσεχή δύο εκπαιδευτικά έτη, μισθώσεις έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, σε περίπτωση που δεν επαρκεί σχετικά το προσωπικό των δημοτικών υπηρεσιών.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.