ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ευρωδικαστήριο: Καταδικάζει τη Γαλλία για κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των οπωροκηπευτικών

14:59 - 12 Φεβ 2015 | Πολιτική
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε την προσφυγή της Κομισιόν κατά της Γαλλίας για τις ενισχύσεις που χορηγούσε η τελευταία έως το 2002 σε παραγωγούς οπωροκηπευτικών στο πλαίσιο «προγραμμάτων περιόδου εμπορίας», καθώς θεωρήθηκαν ότι συνιστούσαν κρατική ενίσχυση, σύμφωνα με τον ιστότοπο agronews.gr.  

Κατά την Επιτροπή, τα μέτρα αυτά αποσκοπούσαν στην πραγματικότητα στη διευκόλυνση της διάθεσης της γαλλικής παραγωγής επιτρέποντας στους παραγωγούς να επωφελούνται από τιμή πώλησης ανώτερη του πραγματικού κόστους στο οποίο υποβαλλόταν ο αγοραστής του εμπορεύματος. Κρίνοντας τις ενισχύσεις αυτές παράνομες, η Επιτροπή ζήτησε το 2009 από τη Γαλλία να ανακτήσει τις ενισχύσεις από τους παραγωγούς. Σύμφωνα με εκτίμηση των γαλλικών αρχών, τα συνολικά ανακτητέα ποσά ανέρχονταν σε 338 εκατομμύρια ευρώ.

Η Γαλλία και άλλοι ενδιαφερόμενοι προσέβαλαν την απόφαση της Επιτροπής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όμως το Ευρωδικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Γαλλία παρέλειψε να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ανακτήσει από τους δικαιούχους τις παράνομες κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο των «προγραμμάτων περιόδου εμπορίας» στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Ειδικότερα, διαπιστώνει ότι η Γαλλία δεν έλαβε κανένα μέτρο προκειμένου να ανακτήσει τις ενισχύσεις εντός της (τετράμηνης) προθεσμίας που έταξε η Επιτροπή με την απόφαση με την οποία διατάχθηκε η ανάκτηση και ότι μόνον τον Μάιο του 2011, ήτοι με καθυστέρηση δύο και πλέον ετών, κίνησε η Γαλλία τη διαδικασία ανάκτησης. Επιπλέον, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η διαδικασία ανάκτησης των ενισχύσεων δεν είχε ακόμα περατωθεί κατά την ημερομηνία της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως ενώπιον του Δικαστηρίου στην παρούσα υπόθεση, ήτοι σχεδόν έξι έτη μετά την κοινοποίηση της απόφασης με την οποία διατάχθηκε η ανάκτηση. 

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παρατηρεί ότι η Γαλλία δεν κατόρθωσε να αποδείξει ότι τελούσε σε απόλυτη αδυναμία να εκτελέσει την απόφαση με την οποία διατάχθηκε η ανάκτηση. Επιπλέον, η Γαλλία δεν παρέσχε κανένα ακριβές και συγκεκριμένο στοιχείο από το οποίο να μπορεί να συναχθεί ότι, για κάθε ένα δικαιούχο των ενισχύσεων, πληρούνταν οι προϋποθέσεις τυχόν εφαρμογής λόγων που δικαιολογούσαν τη μη ανάκτηση.

Απαντώντας στο επιχείρημα ότι η εξαφάνιση ορισμένων Ομάδων Παραγωγών, λόγω συγχωνεύσεων-απορροφήσεων ή παύσης δραστηριοτήτων, καθιστά ανέφικτη την ανάκτηση των ενισχύσεων, το Δικαστήριο κρίνει ότι η Γαλλία δεν απέδειξε ότι δεν μπορούσε πλέον να προσδιορίσει τα μέλη των ΟΠ που δεν υπήρχαν πλέον ή να υπολογίσει τα ποσά των ενισχύσεων που είχαν καταβληθεί στους παραγωγούς. Το Ευρωδικαστήριο υπενθυμίζει τέλος ότι το γεγονός ότι οι αποδέκτριες των ενισχύσεων επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τελούν υπό πτώχευση ή αποτελούν αντικείμενο εξαγοράς ή συγχώνευσης-απορρόφησης δεν επηρεάζει την υποχρέωση ανάκτησης της ενίσχυσης, καθόσον το κράτος μέλος υποχρεούται να λάβει κάθε μέτρο που καθιστά δυνατή την απόδοση της ενίσχυσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 15:03 - 12 Φεβ 2015
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.