ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μακριά από τα «Panama Papers» οι Έλληνες ευρωβουλευτές!

13:50 - 23 Ιουν 2016 | Πολιτική
Δύο μόνον Έλληνες ευρωβουλευτές (Εύα Καϊλή από την «Ελιά» και Σωτήρης Ζαριανόπουλος από το ΚΚΕ) περιλαμβάνονται στην 65μελή(!) εξεταστική επιτροπή, που όρισε το Ευρωκοινοβούλιο, για την διερεύνηση των περιπτώσεων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, φοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής, που αποκαλύφθηκαν μέσω των «Panama Papers».

Το όνομα της Επιτροπής «ΡΑΝΑ» και στόχος της, όπως έχει μεταδώσει πρώτο το Reporter.gr, να διερευνήσει την βασιμότητα των σχετικών αποκαλύψεων από τα «Panama Papers» και να συντάξει μία έκθεση, μέτά από ...δώδεκα μήνες!

 

Η επιτροπή αυτή πρόκειται να διερευνήσει τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις και την κακοδιοίκηση κατά την εφαρμογή από την Επιτροπή ή από τα κράτη μέλη της κοινοτικής νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή.

 

Εκ των ανωτέρω συμπεραίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίζοντας να μην συμπεριλάβει στην εν λόγω Επιτροπή πάνω από δύο έλληνες ευρωβουλευτές και μάλιστα των μικρών κοινοβουλευτικών ομάδων, έδειξε είτε ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητες λαλίστατων κατά τα άλλα ελλήνων ευρωβουλευτών κατά της διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος στην Ευρώπη είτε, οι τελευταίοι δεν έδειξαν τον απαραίτητο ζήλο.

 

Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος των 65 ευρωβουλευτών που θα συμμετέχουν στην εν λόγω εξεταστική επιτροπή, με τον φιλόδοξο αυτό στόχο.

 

PPE (20)

BALZ Burkhard

CASA David

de GRANDES PASCUAL Luis

de LANGE Esther - 2 -

ENGEL Frank

FERBER Markus

FERNANDES José Manuel

GÁLL-PELCZ Ildikó

KARAS Othmar

LAMASSOURE Alain

LANGEN Werner

LE GRIP Constance

MELO Nuno

METSOLA Roberta

NIEDERMAYER Luděk

PIETIKÄINEN Sirpa

ROSATI Dariusz

TOMC Romana

VANDENKENDELAERE Tom

ZALBA BIDEGAIN Pablo

 

S&D (17)
BAYET Hugues

COFFERATI Sergio Gaetano

DODDS Anneliese

GASBARRA Enrico

GOMES Ana

GUALTIERI Roberto

IVAN Cătălin Sorin

JÁUREGUI ATONDO Ramón

KAILI Eva

KOFOD Jeppe

KÖSTER Dietmar

LAURISTIN Marju

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MAUREL Emmanuel

REGNER Evelyn

SIMON Peter

TANG Paul

 

ECR (6)

DZHAMBAZKI Angel

LEGUTKO Ryszard Antoni

LUCKE Bernd

RUOHONEN-LERNER Pirkko

SWINBURNE Kay

ZĪLE Roberts

 

ALDE (6)

JEŽEK Petr

MICHEL Louis

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

THEURER Michael

TREMOSA i BALCELLS Ramon

van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

CARTHY Matt

DE MASI Fabio

LE HYARIC Patrick

URBÁN CRESPO Miguel

 

Verts/ALE (4)

DURAND Pascal

GIEGOLD Sven

JOLY Eva

SCOTT CATO Molly

 

EFDD (4)

COBURN David

FINCH Raymond

von STORCH Beatrix

ZANNI Marco

 

ENF (3)

BORGHEZIO Mario - 3 -

KAPPEL Barbara

LEBRETON Gilles

 

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

 

Νίκος Ρούσσης

Στρασβούργο

 

Διαβάστε σχετικά: 65μελής(!) Επιτροπή στο Ευρωκοινοβούλιο για τις... offshore!

 

Ευρωβουλή: Υπερψήφισε σύσταση 65μελούς επιτροπής για τις offshore!

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.