ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Λιγότερα εμφράγματα κι εγκεφαλικά υπόσχεται νέα θεραπεία

15:22 - 04 Δεκ 2014 | ΥΓΕΙΑ
Μείωση των εμφραγμάτων του μυοκαρδίου και των εγκεφαλικών επεισοδίων, ιδιαίτερα για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου, επιτυγχάνεται με την προσθήκη εζετιμίμπης στη θεραπεία με στατίνες, δείχνει η ερευνητική μελέτη IMPROVE-IT.

Η IMPROVE-IT σχεδιάστηκε να διερευνήσει αν η μείωση της LDL-χοληστερόλης σε επίπεδα αρκετά λιγότερο των 70mg/dLμε την προσθήκη εζετιμίμπης σε μια στατίνη, επιφέρει περαιτέρω μείωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι ασθενείς που λάμβαναν το συνδυασμό εζετιμίμπης/ σιμβαστατίνης για τη μείωση της LDL-χοληστερόλης εμφάνισαν σημαντικά λιγότερα μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα (όπως μετρήθηκαν ως σύνθετο καταληκτικό σημείο καρδιαγγειακού θανάτου, μη-θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου, μη θανατηφόρου εγκεφαλικού επεισοδίου, επανεισαγωγής στο νοσοκομείο λόγω ασταθούς στηθάγχης ή στεφανιαίας επαναγγείωσης τουλάχιστον 30 μέρες μετά την τυχαιοποίηση) συγκριτικά με τους ασθενείς που έλαβαν μονοθεραπεία με σιμβαστατίνη.

 

Στα 7 χρόνια της μελέτης, το 32.7% των ασθενών που έλαβαν το συνδυασμό εζετιμίμπης/ σιμβαστατίνης εμφάνισαν ένα σύμβαμα του πρωτεύοντος καταληκτικού σημείου συγκριτικά με 34,7% των ασθενών που έλαβαν μονοθεραπεία με σιμβαστατίνη. Με βάση το εύρος της LDL-χοληστερόλης που συγκρίθηκε στα σκέλη θεραπείας της μελέτης στον ένα χρόνο παρατηρήθηκε 6,4% μείωσης του σχετικού κινδύνου.

 

Μετά από αυτά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα η MSD σχεδιάζει να καταθέσει τα δεδομένα της μελέτης στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Φαρμάκων για την επέκταση ενδείξεων μείωσης των μείζονων καρδιαγγειακών συμβαμάτων των προϊόντων εζετιμίμπης / σιμβαστατίνης & εζετιμίμπης.

 

* Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης των 18.144 ασθενών υψηλού κινδύνου με οξέα στεφανιαία σύνδρομα, που διήρκησε περίπου 6 χρόνια, παρουσιάστηκαν πρόσφατα, στην ετήσια επιστημονική συνάντηση 2014 της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

 

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.