ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υγεία: Στο 94,22% το ποσοστό της Hellenic Healthcare

12:36 - 04 Ιαν 2019 | ΥΓΕΙΑ
H Hellenic Healthcare γνωστοποίησε πως στις 3.1.2019, απέκτησε συνολικά 293.923 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία Ανώνυμος Εταιρεία» έναντι 0,95 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Από τις 21.12.2018 μέχρι και τις 3.1.2019, απέκτησε συνολικά 1.731.706 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας έναντι 0,95 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών. Συνεπεία αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε περίπου 94,22% από περίπου 93,65% που ήταν στις 20.12.2018.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.