ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

MSD: Το Υπ.Υγείας αρνείται την οικειοθελή μείωση τιμών φαρμακευτικών σκευασμάτων

19:33 - 04 Ιουλ 2019 | ΥΓΕΙΑ
Η φαρμακευτική εταιρία MSD κατέθεσε σήμερα στο Υπουργείο Υγείας αίτηση μείωσης της τιμής των φαρμακευτικών σκευασμάτων INEGY, που παράγονται παγκοσμίως από την MSD και διανέμονται στην Ελλάδα από την φαρμακευτική εταιρία BIANEΞ, η οποία εφόσον γίνει δεκτή θα οδηγήσει σε προσφορά των σκευασμάτων INEGY σε τιμή ίση με την τιμή των αντίστοιχων γενοσήμων.

«Ζητούμε την άμεση αποδοχή της αίτησης αυτής προκειμένου οι ασθενείς να έχουν ίση μεταχείριση και να μην καταβάλουν   συμμετοχή   για   τη   θεραπεία,   μεγαλύτερη   από   αυτή   του   αντίστοιχου   γενοσήμου.   H αιτούμενη μείωση επί της εργοστασιακής τιμής σημαίνει χαμηλότερο κόστος για τον ΕΟΠΥΥ, καθώς η τιμή αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ του  πρωτοτύπου φαρμάκου είναι  χαμηλότερη από την  τιμή αποζημίωσης του γενοσήμου φαρμάκου, ενώ οι ασθενείς θα  έχουν χαμηλότερη συμμετοχή» αναφέρει ανακοίνωση της εταιρίας, που συμπληρώνει τα εξής:

«Το Υπουργείο Υγείας, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, απαγορεύει την οικειοθελή μείωση τιμών, παρά   του   ότι   δεν   υπάρχει   επίσημη   σχετική   νομοθετική   απαγόρευση,   ζητώντας   μας   να προσφέρουμε εναλλακτικά έκπτωση βάσει των εφαρμοστέων διατάξεων, η οποία να καλύπτει και τον ΦΠΑ, και το ποσοστό κέρδους φαρμακοποιών και χονδρεμπόρων.

Όπως αναλυτικά εξηγήσαμε στο Υπουργείο η εναλλακτική αυτή οδηγεί το off-patent προϊόν μας σε πωλήσεις κάτω του κόστους - κάτι το οποίο καθιστά τη χορήγηση των γενοσήμων ασύμφορη για τον ΕΟΠΥΥ, παραβιάζοντας έτσι βασικές αρχές ίσης μεταχείρισης των εταιριών του κλάδου .

Το  ζήτημα  αυτό  δεν αφορά   μόνο  τη  συγκεκριμένη  κατηγορία   φαρμάκων,  αλλά  όλα   τα  διαθέσιμαφάρμακα και επομένως η όποια μείωση τιμών θα ήταν επωφελής και για τους ίδιους τους ασθενείς και για το σύστημα υγείας εν γένει. Η MSD δεν μπορεί να κατανοήσει πως το Υπουργείο Υγείας μπορεί να εμμένει ότι δεν επιτρέπεται η μείωση τιμών ακόμη και εκείνων των φαρμάκων που δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ και τα οποία οι ασθενείς καλύπτουν εξ’ ολοκλήρου με ίδιες δαπάνες τους.  Δεν  υπάρχει,  εξ’  όσων  γνωρίζουμε,  άλλη   επαγγελματική  κατηγορία  ή   άλλη   χώρα   στην  οποία   να απαγορεύεται σε ιδιωτικές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές των προϊόντων τους και να απαγορεύεται οανταγωνισμός   τιμών   ο   οποίος   θα   οδηγήσει   συνολικά   σε   χαμηλότερες   τιμές.   Τη   δυνατότητα οικειοθελούς μείωσης των τιμών φαρμάκων ζήτησε επανειλημμένα και ο ΣΦΕΕ με επαναλαμβανόμενες επιστολές του προς το Υπουργείο Υγείας. Στην MSD πιστεύουμε στην ανάγκη να διασφαλίζεται πάντοτε η ισότιμη και άμεση πρόσβαση των ασθενών   σε   πλήρη   υγειονομική   και   φαρμακευτική   περίθαλψη   και   να   προάγεται   ο   θεμιτός ανταγωνισμός που δίνει χαμηλότερες τιμές για τον ΕΟΠΥΥ και τους ασθενείς. Επιφυλασσόμαστε για τα δικαιώματά μας.»

Τελευταία τροποποίηση στις 19:47 - 04 Ιουλ 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.