ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ιασώ: Επιστροφή στα κέρδη προ φόρων στο 9μηνο

15:09 - 21 Δεκ 2020 | ΥΓΕΙΑ
Επιστροφή σε κέρδη προ φόρων και σε μείωση του δανεισμού κατέγραψε στο εννεάμηνο του 2020 τόσο ο όμιλος ΙΑΣΩ, όσο και η μητρική εταιρεία του ομίλου.

Ειδικότερα, όπως είχε σημειωθεί στα δημοσιευθέντα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου για το Α’ Εξάμηνο 2020, η εμφάνιση της πανδημίας του Covid-19 από το Μάρτιο μέχρι και τον Ιούνιο του 2020 σε συνδυασμό με τα μέτρα που ελήφθησαν από την Ελληνική Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της, επέδρασαν αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα του κλάδου της Υγείας κι αυτό είχε αντίστοιχη επίδραση στη θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου.

Στο γ΄ τρίμηνο του 2020, η άρση των περιοριστικών μέτρων είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου.

IUDGIRF

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Ιασώ, στο γ’ τρίμηνο ο κύκλος εργασιών μετά από rebate και clawback της εταιρείας αυξήθηκε στα 19,36 εκατ. ευρώ από 17,07 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και του ομίλου στα 25,47 εκατ. ευρώ από 22,26 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 5,33 εκατ. ευρώ από 4,18 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και στα 6,81 εκατ. ευρώ από 4,94 εκατ. ευρώ για τον όμιλο, με την εταιρεία να εμφανίζει κέρδη προ φόρων 4,09 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 461 χιλ. ευρώ πέρυσι και τον όμιλο κέρδη 3,89 εκατ. ευρώ από ζημιές 1,31 εκατ. ευρώ.

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών μετά από rebate και clawback ύψους 54,86 εκατ. ευρώ, από 53,19 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, και ο όμιλος 71,96 εκατ. ευρώ από 71,43 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 13,66 εκατ. ευρώ από 13,98 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και σε 15,94 εκατ. ευρώ από 18,60 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και τα κέρδη προ φόρων σε 8,52 εκατ. ευρώ από 6,38 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και σε 7,29 εκατ. ευρώ από 3,67 εκατ. ευρώ για τον όμιλο.

Ο δανεισμός της εταιρείας έχει μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω αποπληρωμής των προβλεπόμενων δόσεων του Ομολογιακού της δανείου, ενώ σε ενοποιημένο επίπεδο έχει μειωθεί περαιτέρω λόγω της αποεπένδυσης και επομένως της μη ενσωμάτωσης των δανείων της πωληθείσας θυγατρικής εταιρείας ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.

Η εταιρεία διαθέτει ρευστότητα και διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης ικανές να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τυχόν συνέχιση της πανδημίας και στο επόμενο έτος.

MSJFNVSJFD

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, παρά τις δυσκολίες από την εφαρμογή και του δεύτερου lockdown από τις αρχές Νοεμβρίου, δεν υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία και την εφοδιαστική λειτουργία του Ομίλου.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.