ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΛΣΤΑΤ: Έρευνα για εξέλθοντες ασθενείς από τα νοσοκομεία

13:32 - 10 Μαρ 2021 | ΥΓΕΙΑ
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης του έτους 2014.

Η έρευνα της Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης είναι απογραφική και αφορά στην ετήσια συλλογή δεδομένων από τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Χώρας με σκοπό την παρακολούθηση της νοσηρότητας του πληθυσμού, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα, στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει στοιχεία για τον αριθμό των εξελθόντων ασθενών, τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά και τη νόσο για την οποία νοσηλεύτηκαν, σύμφωνα με τη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD 10), με την προϋπόθεση ότι πραγματοποίησαν τουλάχιστον μία διανυκτέρευση στο θεραπευτήριο. Τα στοιχεία της έρευνας συγκεντρώθηκαν από 274 νοσοκομεία/κλινικές, εκ των οποίων όσον αφορά τα γεωγραφικά διαμερίσματα, το 36,5% (100) ανήκει στην Αττική και το 24,5% (67) στη Μακεδονία, ενώ όσον αφορά στη νομική μορφή, το 45,3% (124) ήταν δημόσια νοσοκομεία/κλινικές. Το έτος 2014, οι εξελθόντες ασθενείς ανήλθαν σε 1.517.886, παρουσιάζοντας μείωση 5,0% (1.597.333) σε σχέση με το 2013, εκ των οποίων οι 750.448 (49,4%) ήταν άρρενες και 767.438 (50,6%) θήλεις. Το 75,5% (1.146.127) των ασθενών νοσηλεύτηκε σε δημόσια νοσοκομεία/κλινικές. Σε σχέση με την ηλικία, ο μεγαλύτερος αριθμός εξελθόντων ασθενών παρατηρήθηκε στην ομάδα ηλικιών 60 έως 79 ετών με 505.877 ασθενείς (33,3%), εκ των οποίων οι 285.776 (56,5%) ήταν άρρενες και οι 220.101 (43,5%) θήλεις (Πίνακας 1).

2021 03 10 7

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας επί του συνόλου των 1.517.886 ασθενών που εξήλθαν από τα νοσοκομεία το 85,3% είχαν ιαθεί ή παρουσιάσει βελτίωση, το 11,9% είχαν αμετάβλητη κατάσταση υγείας ή επιδείνωση και το 2,9% είχε καταλήξει. Tο 2014 οι ημερήσιες νοσηλείες ανήλθαν 1.065.227 παρουσιάζοντας αύξηση 12,1% (950.507) σε σχέση με το 2013.

Παράλληλα, η κατηγορία νόσων με τους περισσότερους εξελθόντες ασθενείς το 2014 ήταν τα «Νοσήματα του κυκλοφορικού» με 207.082 (13,6%) περιστατικά. Ακολούθησαν τα «Νεοπλάσματα» με 179.974 (11,9%), τα «Νοσήματα του πεπτικού» με 161.965 (10,7%), τα «Νοσήματα του αναπνευστικού» με 142.547 (9,4%), τα «Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού» με 130.325 (8,6%) και τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού» με 117.708 (7,8%).

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ) κατά κατηγορία νόσων (ICD-10). Το έτος 2014 η μεγαλύτερη ΜΔΝ παρουσιάστηκε στην κατηγορία «Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς» (95,6 ημέρες) και ακολούθησαν οι κατηγορίες «Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο» (10,4 ημέρες), «Νοσήματα του αίματος των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές» (8,7 ημέρες), «Νοσήματα του νευρικού συστήματος» (7,3 ημέρες), «Νεοπλάσματα» και «Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος» (6,4 ημέρες η κάθε μία) και «Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα» και «Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες», (6,1 ημέρες η κάθε μία).

2021 03 10 4

Στο σύνολο των 1.517.886 ασθενών της έρευνας πραγματοποιήθηκαν 444.624 επεμβάσεις. Οι περισσότερες από αυτές, δηλαδή το 19,5%, αφορούσε στην κατηγορία «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (Πίνακας 4). Ακολουθούν οι κατηγορίες «Κύηση, τοκετός και λοχεία» με 12,3% οι «Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες» με 11,4% και τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος» με 11,0%. Στους άρρενες οι τρεις κατηγορίες με το μεγαλύτερο αριθμό επεμβάσεων ήταν τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (25,3%), οι «Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες» (12,8%) και τα «Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος» (11,5%). Στις θήλεις οι τρεις κατηγορίες με το μεγαλύτερο αριθμό επεμβάσεων ήταν η «Κύηση, τοκετός και λοχεία» (21,9%), τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (14,9%) και τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος» (12,3%).

Οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν αυθημερόν, ανήλθαν σε 1.065.227, εκ των οποίων 517.038 (48,5%) άρρενες και 548.189 (51,5%) θήλεις. Ο συνολικός αριθμός των ασθενών ημερήσιας νοσηλείας το 2014 αποτελούσε το 41,2% επί του συνόλου των 2.583.113 εξελθόντων ασθενών. Η κατηγορία νόσων με το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών ημερήσιας νοσηλείας ήταν τα «Νεοπλάσματα» (39,6%) και ακολούθησαν οι κατηγορίες «Νοσήματα του Ουρογεννητικού» με ποσοστό 10,1% και οι κατηγορίες «Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένων ανοσολογικών διαταραχών» και «Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του» με 8,8% η κάθε μία.

Η μέση ηλικία των ενήλικων εξελθόντων ασθενών το 2014 ανήλθε στα 60,5 έτη (άρρενες 62,4 και θήλεις 58,7). Στον Πίνακα 6 εμφανίζεται η μέση ηλικία των εξελθόντων ασθενών άνω των 18 ετών για τις κυριότερες σε αριθμό ασθενών κατηγορίες νόσων με διάκριση ανά φύλο.

 

2021 03 10 5

Τέλος, σύμφωνα με τον Πίνακα 7, το μεγαλύτερο ποσοστό των εξελθόντων ασθενών κατά τόπο μόνιμης κατοικίας εμφανίζεται στην Περιφέρεια Αττικής (32,4%) και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (17,4%) και η Θεσσαλία (6,7%).

2021 03 10 6

Τελευταία τροποποίηση στις 13:35 - 10 Μαρ 2021
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.