ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ο ανταγωνισμός μεταξύ τμημάτων ναρκοθετεί την ψηφιοποίηση των εταιρειών

16:59 - 24 Ιουν 2020 | Τεχνολογία
Γράμμα κενό περιεχομένου κινδυνεύει να παραμείνει η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και η στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, εάν δεν συνοδεύεται από μια αγαστή συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων και διευθύνσεων στο εσωτερικό των εταιρειών. Στον αντίποδα, οι επιχειρήσεις, που επιτυγχάνουν ομαλές συνθήκες συνεργασίας, μπορούν να πολλαπλασιάσουν τα οφέλη της ψηφιοποίησης. Δυστυχώς σήμερα οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις αποτελούν μια μικρή μόνο μειοψηφία και συγκεκριμένα το 22%. Αυτές οι εταιρείες, οι λεγόμενοι “πρωταθλητές”, ξεχωρίζει όσον αφορά τον τρόπο εσωτερικής συνεργασίας για την επίτευξη μεγαλύτερης αξίας από τις ψηφιακές επενδύσεις. Είναι ενδεικτικό ότι μεταξύ 2017 και 2019, αυτοί οι “πρωταθλητές” πέτυχαν αισθητά καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα από την ψηφιοποίηση των επιχειρησιακών τους λειτουργιών. Για παράδειγμα, τετραπλασίασαν τα έσοδα τους από τα ψηφιακά τους έργα σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες (27,1% έναντι 6,6%). Επίσης, αύξησαν δεκατρείς φορές περισσότερο την κερδοφορία τους, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερα κέρδη προ τόκων και φόρων (27% έναντι 2,1%) – παρ’ όλο που επένδυσαν μόλις 1,5 φορά περισσότερο σε ψηφιακά έργα.

Σύμφωνα με νέα μελέτη της Accenture, οι επιχειρήσεις δεν καρπώνονται το πλήρες δυναμικό των επενδύσεων τους σε ψηφιακά έργα, απόρροια της έλλειψης συνεργασίας μεταξύ των βασικών επιχειρησιακών διευθύνσεων και τμημάτων. Μάλιστα, το 75% των στελεχών στην έρευνα δήλωσε ότι οι διευθύνσεις τους μάλλον ανταγωνίζονται, παρά συνεργάζονται σε έργα ψηφιοποίησης των οργανισμών τους, γεγονός το οποίο αυξάνει το κόστος των σχετικών επενδύσεων και μειώνει την αναμενόμενη κερδοφορία. 

Εσωτερικός ανταγωνισμός
Η μελέτη, με τίτλο “Together Makes Better”, δείχνει ότι ο αντίκτυπος και το κόστος του εσωτερικού “ανταγωνισμού” μεταξύ διευθύνσεων είναι μεγάλος για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η πλειοψηφία των στελεχών δήλωσε ότι οι διευθύνσεις/τμήματα στις εταιρείες τους αδυνατούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά μεταξύ τους σε επίπεδο ψηφιακών έργων, περιορίζοντας, έτσι, τα αναμενόμενα οφέλη και οικονομικά αποτελέσματα.

“Είναι γεγονός ότι πολλές εταιρείες έχουν πραγματοποιήσει περιττές επενδύσεις σε συγκεκριμένες τεχνολογίες. Αυτή ακριβώς η έλλειψη συνεργασίας και ευθυγράμμισης μεταξύ των διευθύνσεων έχει ήδη κοστίσει ακριβά στις εταιρείες”, διαπιστώνει η μελέτη. Ενδεικτικά μεταξύ 2017 και 2019, οι επενδύσεις σε ψηφιακά έργα αύξησαν το κόστος κατά ~6%. Ενώ οι εταιρείες ανέμεναν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους κατά 11,3% ψηφιοποιώντας τις λειτουργίες τους, τελικά κατόρθωσαν να επιτύχουν μόνο 6% κατά μέσο όρο.

Το 64% των εταιρειών βλέπει μηδενική απόδοση των ψηφιακών τους επενδύσεων στην αύξηση των εσόδων τους. 

Εν καιρώ πανδημίας
Μια πρόσθετη ανάλυση, μετά από την έναρξη της πανδημίας, έδειξε επίσης ότι οι “πρωταθλητές” αντιμετώπισαν την κρίση καλύτερα από τις υπόλοιπες εταιρείες, όπως καταγράφηκε στην πορεία της μετοχής τους. Αυτό καταδεικνύει ότι ο διαφορετικός τρόπος λειτουργίας των “πρωταθλητών” αυξάνει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά τους, εν μέσω μάλιστα ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου οικονομικού κλίματος.

Συγκεκριμένα οι επιχειρησιακές στρατηγικές τους περιλαμβάνουν σχέδια υλοποίησης ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλο το εύρος της εταιρείας. Κάθε επικεφαλής διεύθυνσης γνωρίζει ακριβώς τι διακυβεύεται και καθίσταται υπόλογος. Επίσης, έχουν συνήθως ένα μόνο υψηλόβαθμο στέλεχος υπεύθυνο για το συνολικό ψηφιακό μετασχηματισμό και την επιλογή/υλοποίηση των ψηφιακών επενδύσεων ανά διεύθυνση (82% έναντι 66%).

Παράλληλα, επιλέγουν έργα τα οποία φέρνουν κοντά τους ανθρώπους και ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ διευθύνσεων, όπως η διαχείριση διασυνδεδεμένων συσκευών.

Επιπρόσθετα, οι ψηφιακές λύσεις και οι πλατφόρμες τους είναι διαλειτουργικές. Οι ψηφιακές πλατφόρμες των “πρωταθλητών” λειτουργούν και επικοινωνούν άψογα μεταξύ τους (71% έναντι 64%). Τέλος, έχουν σαφείς κανόνες για τη λειτουργία και τη συνεργασία Information Technology (που υποστηρίζει τον επιχειρηματικό σχεδιασμό) με Operating Technology (που ελέγχει την παραγωγή και τις λειτουργίες).

Η μελέτη
Να σημειωθεί ότι η μελέτη βασίζεται σε δημοσιευμένα οικονομικά δεδομένα, καθώς και σε έρευνα 1.550 ανώτατων στελεχών - σε διευθύνσεις, όπως Έρευνας και Ανάπτυξης, Παραγωγής και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, κυρίως, από το χώρο της μεταποίησης και της βιομηχανίας - τον Φεβρουάριο του 2020. 

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.