ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στο 9,2% το ποσοστό των μερικώς απασχολουμένων το Α΄τρίμηνο του 2014

18:28 - 08 Οκτ 2014 | Human Resources
Αυξήθηκε το ποσοστό των μερικώς απασχολουμένων το 2014. Το α΄τρίμηνο του έτους έφτασε το 9,2%.

Ο αριθμός των μερικώς απασχολούμενων εργαζομένων παρουσίασε, σε γενικές γραμμές, αύξηση την τελευταία διετία.

 

graf03

 

Ειδικότερα, το ποσοστό της μερικής απασχόλησης βαίνει αυξανόμενο τα τελευταία χρόνια και ανήλθε σε 9,2% το Α΄ Τρίμηνο του 2014, από 6,2% το Α΄ Τρίμηνο του 2009.

 

diagr4

 

Από το υποσύνολο αυτό των εργαζομένων (9,2%), το 63% έκανε τη συγκεκριμένη επιλογή διότι δεν μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση.
Η αρνητική οικονομική συγκυρία αν και αρχικώς έπληξε κυρίως τους μισθωτούς απασχολουμένους,

 

grafo4

 

καθώς εντείνονταν η κρίση στην Ελλάδα επηρέασε και όλες τις κατηγορίες των αυτοαπασχολουμένων, ακόμα και την κατηγορία των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών).
Ένα στοιχείο που χαρακτήριζε την αγορά εργασίας στις αρχές της οικονομικής κρίσης ήταν η συνεχής αύξηση του ποσοστού των προσωρινά απασχολουμένων. Συγκεκριμένα, το ποσοστό της προσωρινής εργασίας (ως προς το σύνολο των μισθωτών) ανέρχονταν (το Δ΄ Τρίμηνο του 2010) σε 12,3%, ενώ τρία έτη πριν ήταν 10,7%. Ωστόσο, στη συνέχεια το ποσοστό των προσωρινά απασχολουμένων περιορίστηκε, με αποτέλεσμα να κυμανθεί σε επίπεδα κάτω του 10% τη διετία 2012-2013 (9,9% το Δ’ Τρίμηνο του 2013).

 

diagr5

 

Η αύξηση του ποσοστού της προσωρινής απασχόλησης τα προηγούμενα έτη ουσιαστικά επήλθε ως πρώτη αντίδραση αρκετών επιχειρήσεων στην κρίση, με την υποκατάσταση των μόνιμων εργαζομένων με προσωρινά απασχολούμενους. Εντούτοις, στη συνέχεια, η ένταση της οικονομικής ύφεσης πιθανολογείται ότι οδήγησε αρκετές επιχειρήσεις στη μείωση ακόμη και των προσωρινά απασχολουμένων.
Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία της έρευνας, η προσωρινή εργασία παρουσιάζει έντονη εποχικότητα. Συγκεκριμένα, παρατηρείται αύξησή της το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο κάθε έτους, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση της τουριστικής κίνησης το συγκεκριμένο διάστημα.
Περαιτέρω, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η μεγάλη διείσδυση των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας και γενικότερα των ελαστικών μορφών απασχόλησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη», οι συμβάσεις εργασίας μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης που αφορούσαν νέες προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκαν σε 571,6 χιλ. την περίοδο Μάρτιος ‘13-Φεβρουάριος ‘14, καλύπτοντας πλέον το 47% των συνολικών νέων προσλήψεων. Το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνονταν μόλις στο 21% το 2009.

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ / ICAP Group, Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.