• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Επαγγελματική Εκπαίδευση: σε ποιες ικανότητες επιλέγουν να εκπαιδεύονται τα στελέχη στην κρίση

17:26 - 18 Οκτ 2014 | Human Resources
Άρθρο του Γιώργου Μπάκου, Διευθυντή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, , KPMG

Η πρόσφατη οικονομική κρίση στην Ελλάδα, διαμόρφωσε -μεταξύ άλλων- δυο συνθήκες: 

 

1 Η κρίση ήταν και παραμένει πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα, με αποτέλεσμα την απουσία βέλτιστων πρακτικών αντιμετώπισης προβλημάτων ειδικά σε θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Διαμορφώνεται έτσι ένα πλαίσιο που προσομοιώνει την επισκευή του αεροπλάνου εν ώρα πτήσης.
2 Οι περισσότερες εταιρείες προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τη κρίση μειώνοντας τα κόστη που είναι συνδεδεμένα με το ανθρώπινο δυναμικό, κατά συνέπεια και με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη τους. Ήδη έχει αποδειχθεί ότι αυτή η πρακτική μπορεί να έχει πρόσκαιρα και μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα, όμως μακροπρόθεσμα η έλλειψη ανάπτυξης δεξιοτήτων οδηγεί σε μειωμένη αποτελεσματικότητα και στόχευση, κατά συνέπεια σε περαιτέρω ύφεση και ενίσχυση της κρίσης.

 

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση που εκπονήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας – ILO, η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων, ενεργοποιεί τη διαδικασία που παράγει βελτίωση παραγωγικότητας, περισσότερα κέρδη, καλύτερες αποδοχές, περισσότερες θέσεις εργασίας και βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών.

 

Η κρίση διαμόρφωσε νέες απαιτήσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση, έχοντας τρεις βασικούς πυλώνες ως παραδοχές.

 

1) Ηγεσία και καθοδήγηση. Το παραδοσιακό μοντέλο των διοικητικών και στρατηγικών ηγετικών ικανοτήτων προϋποθέτει ικανότητες δημιουργικής λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, ισχυρή διαπροσωπική επικοινωνία, εστίαση στα αποτελέσματακαι ικανή επιχειρηματική σκέψη. Η θεώρηση αυτή ήταν ικανή στα προηγούμενα χρόνια να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, για τις σημερινές συνθήκες όμως απαιτούνται περαιτέρω δεξιότητες και ικανότητες. 

Αρχικά, , ο σημερινός ηγέτης πρέπει να έχει δεξιότητες αποτελεσματικής εναρμόνισης των ομάδων και όχι να είναι απλά ένα συνονθύλευμα ικανοτήτων. Δεύτερον, θα πρέπει να μπορεί να καθοδηγεί τα στελέχη της εταιρείας στους νέους ρόλους και στις νέες δεξιότητες που έχει διαμορφώσει η κρίση, μέσα από τη σωστή λήψη και επίδοση ανατροφοδότησης (feedback). Τέλος, θα πρέπει να έχει τις ικανότητες για να εφαρμόσει τις στρατηγικές διαχείρισης κρίσης και αλλαγών,
2) Αξιολόγηση της απόδοσης VS αξιολόγηση και ανάπτυξης των δεξιοτήτων. Η παραδοσιακή πρακτική της αξιολόγησης της απόδοσης, δεν είναι αρκετή για την αντιμετώπιση πρωτόγνωρων καταστάσεων όπως η σημερινή. Η εστίαση στους στόχους και η παρακολούθηση της επίτευξης τους μέσω scorecard συστημάτων για τους ποιοτικούς και τους ποσοτικούς στόχους, πρέπει να υπάρχει, όμως δεν είναι αρκετή.
Οι σημερινές τάσεις της αγοράς, προϋποθέτουν τη χρήση της τεχνολογίας μέσω συστημάτων μέτρησης (metrics) και ανάλυσης (analytics) των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών. Επιπλέον, η δυνατότητα προσομοίωσης των απαιτήσεων των ρόλων που πρέπει να διαδραματίζουν τα στελέχη μέσω εξειδικευμένων προτύπων και κέντρων αξιολόγησης, αναδεικνύουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και τις συμπεριφορές που πρέπει να αναπτύξουν ή να ενδυναμώσουν τα στελέχη.
3) Βελτίωση της μετατρεψιμότητας της ευκαιρίας και προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Η αγορά έχει συρρικνωθεί, απόρροια της συνεχούς μείωσης της καταναλωτικής πίστης. Η προσφορά προϊόντων, υπηρεσιών και ευκαιριών είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερη της ζήτησης, άρα η δυνατότητα της μετατροπής της ευκαιρίας και η αναγνώριση των πραγματικών αναγκών των πελατών είναι επιτακτική ανάγκη.
Τέλος, οι αλλαγές στα τεχνολογικά και τα κοινωνικά δεδομένα (χρήση τεχνολογίας, cloud computing, social media, metrics & analytics της καταναλωτικής συμπεριφοράς), έχουν σηματοδοτήσει νέες απαιτήσεις σε δεξιότητες και γνωστικό αντικείμενο για τα στελέχη.
Με γνώμονα τους τρεις αυτούς πυλώνες, οι ικανότητες και οι δεξιότητες που επιλέγουν να εκπαιδεύσουν και να ενισχύσουν οι εταιρείες, αλλά και τα ίδια τα στελέχη είναι:
Ανάπτυξη και καθοδήγηση των στελεχών.

 

Τα νέα δεδομένα έχουν διαμορφώσει προγράμματα εκπαίδευσης και διαδραστικά εργαστήρια γνώσης που ενισχύουν τις δεξιότητες στη πράξη, όπως:

 • Καθοδήγηση εργαζομένων (coaching)
 • Εναρμόνιση της ομάδας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον (team alignment)
 • Βελτίωση της ανατροφοδότησης με σκοπό την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των συνεργατών και των υφισταμένων (effective feedback)
 • Επιλεγμένα εργαστήρια (modules) ηγεσίας όπως: διαχείριση πειθούς, ανάθεση εργασιών (delegation) και αποτελεσματική στοχοθέτηση (goal setting).
 • Προγράμματα διαμόρφωσης εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο θα ενισχύει τη θετική ψυχολογία με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων στις πωλήσεις και στις νέες τεχνολογίες και συνθήκες. Η χρήση των σύγχρονων μεθόδων μέτρησης της απόδοσης και της καταναλωτικής συμπεριφοράς, έχει αναδείξει νέες δεξιότητες και ικανότητες. Τα πλέον επίκαιρα προγράμματα εκπαίδευσης που ενισχύουν αυτές τις δεξιότητες είναι:
 • Συστήματα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης των απαιτούμενων δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβουλευτικής πώλησης
 • Ενδυνάμωση δεξιοτήτων παροχής υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και διατήρησης πελατών (customer excellence, loyalty, retention), σε συνδυασμό με τη χρήση της τεχνολογίας (cloud computing) και των κοινωνικών δικτύων (social media).
 • Ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικής σκέψης.
 • Ανάπτυξη γνώσης και ικανοτήτων επικοινωνίας και παρουσίασης για την αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων πωλήσεων και marketing και την εκμετάλλευση των εφαρμογών της τεχνολογίας (tablets, smartphones, CRM)

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ KPMG

Η KPMG αποτελεί το παγκόσμιο δίκτυο ανεξάρτητων εταιρειών παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών-μελών συνδεδεμένων με την KPMG International, ενός Ελβετικού Συνεταιρισμού. Οι εταιρείες-μέλη της KPMG παρέχουν ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Λειτουργούμε σε 155 χώρες με προσωπικό περίπου 155 000 ατόμων παγκοσμίως. Κάθε εταιρεία KPMG αποτελεί μια νομικά ξεχωριστή οντότητα. Στη χώρα μας, η KPMG παρέχει, τα τελευταία 40 χρόνια, ολοκληρωμένες ελεγκτικές, συμβουλευτικές, λογιστικές, φορολογικές υπηρεσίες σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες: www.kpmg.com/gr
Σημείωση για το Συντάκτη: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Αλεξάνδρα Γεωργιάδου, Διευθύντρια Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας της KPMG, τηλ. 211 18 15 857,

Τελευταία τροποποίηση στις 17:42 - 18 Οκτ 2014
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman