ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρνητικό, στο -10%, το ισοζύγιο αμοιβών για το 2014, αν και σημαντικά βελτιωμένο

16:03 - 20 Οκτ 2014 | Human Resources
Η γενική εικόνα έναντι του 2013 είναι ολοφάνερα βελτιωμένη κατά τον κ. Γιάννη Τουτζιαράκη, Διευθυντή του 4hr.gr. Οι επιχειρήσεις που θα μειώσουν αμοιβές περιορίζονται στο 22%. Οι επιχειρήσεις που εκτιμούν ότι θα αυξήσουν αμοιβές αυξάνονται στο 12%. Το ισοζύγιο αμοιβών από -28% το 2013 εκτιμάται ότι θα φτάσει στο -10% για το 2014. (δείτε όλη την έρευνα εδώ).

4hrg9

 

 

4hrg10

 

Παραμένει για μια ακόμα χρονιά αρνητικό αλλά είναι σημαντικά βελτιωμένο έναντι του 2013. Η σύγκριση με σχεδόν όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι βέβαια οδυνηρή. 

Παρότι το γενικό ισοζύγιο αμοιβών είναι αρνητικό, στις Φαρμακευτικές το ισοζύγιο είναι θετικό για δεύτερη χρονιά. Στον Τουρισμό/Υπηρεσίες εστίασης, στις Τράπεζες/Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στις Τηλεπικοινωνίες το ισοζύγιο είναι πλέον μηδενικό και όχι αρνητικό. Σχεδόν σε όλους τους κλάδους υπάρχει σημαντική βελτίωση.

Τις μεγαλύτερες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι εσωστρεφείς επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις με 50-99 εργαζόμενους, οι Κατασκευές, οι Μεταφορές, η Βιομηχανία, η Ενέργεια και η Υγεία. Οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις, αυτές που δραστηριοποιούνται στο Φάρμακο και όσες απασχολούν 250-499 εργαζόμενους είναι οι επιχειρήσεις που προπορεύονται στη θετική μεταστροφή στις αμοιβές.

Χωρίς τη συμμετοχή των στελεχών περίπου 300 επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους, η έρευνα αυτή δεν θα ήταν δυνατή. Ελπίζουμε ότι τα ευρήματα είναι χρήσιμα για όσους ασχολούνται με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Η μεγαλύτερη συμμετοχή ειδικά σε ορισμένους κλάδους θα διασφαλίσει ακόμα πιο αντιπροσωπευτικά και πλούσια σε πληροφορίες αποτελέσματα.

Αμοιβές 2014

 

4hrg11


Παρά τη σημαντική βελτίωση αρνητικό το ισοζύγιο αμοιβών

Ισοζύγιο: Το ισοζύγιο αμοιβών εκτιμάται ότι θα φτάσει το -10% το 2014 έναντι -28% το 2013.

 

Οι δηλώσεις επιχειρήσεων ότι θα μειώσουν αμοιβές έναντι των εκτιμήσεων ότι θα αυξήσουν υπερτερούν πλέον κατά 10%.

Αυξήσεις: Οι συνολικές εκτιμήσεις για αυξήσεις αμοιβών αυξάνονται από 10% το 2013 στο 12% το 2014.
Μειώσεις: Οι εκτιμήσεις για μειώσεις από 38% το 2013 θα φτάσουν στο 22% το 2014.
Σταθερότητα: Αυξάνονται και οι εκτιμήσεις ότι θα διατηρηθεί σταθερό το επίπεδο αμοιβών από το 52% το 2013 στο 57% το 2014.
Ποσοστά μειώσεων αμοιβών 2013, 2014

Ενδιαφέρον έχει πέρα από το ότι το 22% των επιχειρήσεων το 2014 θα μειώσουν τις αποδοχές έναντι του 38% του 2013 και το μέγεθος των μειώσεων.
Το 53% των μειώσεων αφορούσαν μειώσεις 0-10% το 2014. Το ποσοστό αυτό ήταν 44% το 2013.
Το 37% των μειώσεων αφορούσαν μειώσεις 10-20% το 2014 έναντι 42% το 2013. Το 10% των μειώσεων υπερβαίνουν το 20% το 2014 έναντι 14% των μειώσεων του 2013. Όχι μόνο έχει περιορισθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα προχωρήσουν σε μειώσεις αλλά και το μερίδιο των μεγάλων μειώσεων άνω του 10% έχει μειωθεί.

Ισοζύγια αμοιβών κατά κλάδο
Βελτίωση ισοζυγίου αμοιβών σε όλους τους κλάδους

 

4hrg12


Όλοι οι κλάδοι αναμένουν σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου αμοιβών για το 2014. Θετικό ισοζύγιο: Ο κλάδος των φαρμακευτικών εταιριών είναι ο μόνος που παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο αμοιβών +12% για το 2014. Ήταν ήδη θετικός και το 2013 (+6%). Μηδενικό ισοζύγιο: Οι κλάδοι του Τουρισμού, των Τηλεπικοινωνιών και των Τραπεζών με μηδενικό ισοζύγιο αμοιβών εμφανίζουν απόλυτα ισορροπημένες τις εκτιμήσεις για αυξήσεις και μειώσεις. Τα αρνητικά ισοζύγια αμοιβών του 2013 πλέον μηδενίζονται. Αρνητικό ισοζύγιο: Αρνητικά ισοζύγια εμφανίζουν για το 2014 η Ενέργεια (-34%, όπως και το 2013), η Βιομηχανία (-21%, έναντι όμως -45% το 2013), το Εμπόριο (-4%, έναντι -23% το 2013) και η Υγεία (-3% έναντι -29% του 2013).
Δυναμική: Η δυναμική του ισοζυγίου αμοιβών κάθε κλάδου που αποτυπώνει τις διαφοροποιήσεις έναντι του 2013 παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον.
Ο Τουρισμός παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυναμική έναντι του 2013. Η βελτίωση ανέρχεται
στις 39 μονάδες. Ιδιαίτερα σημαντική βελτίωση εμφάνισε έναντι του 2013 η Υγεία (με 26 μονάδες θετική διαφορά), η Βιομηχανία (με 24 μονάδες). Έπονται το Εμπόριο με 19, οι Τηλεπικοινωνίες (18), και ακολουθούν με μικρότερες επιδόσεις οι Τράπεζες (7), οι Φαρμακευτικές (6), και η Ενέργεια που εμφανίζεται στάσιμη (0).

Περιορίζονται οι μειώσεις αμοιβών συνολικά

Γενική τάση: Σε όλους τους κλάδους (εκτός της Ενέργειας) περιορίζονται οι μειώσεις αμοιβών. Όπως είναι αναμενόμενο οι επιχειρήσεις στον Τουρισμό παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη θετική δυναμική. Οι δηλώσεις για μειώσεις αμοιβών το 2014 περιορίζονται έναντι του 2013 κατά 33 μονάδες. Ακολουθούν η Βιομηχανία, Υγεία, Υπηρεσίες με βελτίωση κατά 19 μονάδες.
Απόλυτη κατάταξη: Ιδιαίτερα υψηλές εκτιμήσεις για μείωση αμοιβών εμφανίζονται κατά το 2014 στην Ενέργεια (42%), στην Υγεία (36%), στη Βιομηχανία (31%). Αρκετά υψηλές εκτιμήσεις υπάρχουν στις Υπηρεσίες (19%), στις Τηλεπικοινωνίες (18%), στο Εμπόριο (16%) και στις Τράπεζες (13%). Ο μικρότερος αριθμός των επιχειρήσεων που εκτιμούν ότι θα προβούν σε μειώσεις αμοιβών συναντάται στον Τουρισμό (6%) και στις Φαρμακευτικές (6%).
Δυναμική: Τη μεγαλύτερη θετική διαφοροποίηση έναντι του 2013 εμφανίζουν οι επιχειρήσεις στον Τουρισμό με περιορισμό των μειώσεων αμοιβών κατά 33 μονάδες. Ακολουθούν Βιομηχανία (19), Υγεία (19), Υπηρεσίες (19), Τηλεπικοινωνίες (18), Εμπόριο (17), Τράπεζες/Χρηματοασφαλιστικές (14). Στον κλάδο της Ενέργειας οι εκτιμήσεις για μειώσεις αμοιβών παραμένουν αδιαφοροποίητες και υψηλές στα επίπεδα του 2013.

Μικρές αυξήσεις αμοιβών σε λίγους κλάδους

 

4hrg13

 

Δυναμική: Οι κλάδοι με τη σημαντικότερη βελτίωση έναντι του 2013 σε ότι αφορά τις εκτιμήσεις για αυξήσεις αμοιβών είναι ο κλάδος του Τουρισμού (από 0% το 2013 φτάνει το 6% το 2014), oι Υπηρεσίες με βελτίωση κατά 7 μονάδες, η Βιομηχανία (+5) και το Εμπόριο (+2). Στην Ενέργεια, στην Υγεία, στις Φαρμακευτικές και στις Τηλεπικοινωνίες παραμένουν στάσιμες στα επίπεδα του 2013 οι εκτιμήσεις για βελτίωση αμοιβών.
Οι Τράπεζες/Χρηματοασφαλιστικές είναι ο μοναδικός κλάδος που παρουσιάζει μείωση των εκτιμήσεων για αυξήσεις των αμοιβών. Το 13% των επιχειρήσεων του κλάδου εκτιμούν ότι θα υπάρξουν αυξήσεις αμοιβών το 2014 έναντι 20% του 2013.
Απόλυτη κατάταξη για το 2014: Άλλη εικόνα δημιουργείται αν συγκριθούν οι εκτιμήσεις για αυξήσεις, ως απόλυτα μεγέθη, κατά κλάδο. Το μεγαλύτερο αριθμό εκτιμήσεων για αυξήσεις για το 2014 εμφανίζουν οι Τηλεπικοινωνίες (18% των επιχειρήσεων), οι Φαρμακευτικές (18%).
Ακολουθούν οι Υπηρεσίες (16%), Τράπεζες/Χρηματοασφαλιστικές (12%) και το Εμπόριο (12%). Η Βιομηχανία με 10% και η Ενέργεια με 8% και ο Τουρισμός/Υπηρεσίες εστίασης (6%), εμφανίζουν το μικρότερο αριθμό επιχειρήσεων που εκτιμούν ότι θα προχωρήσουν σε αυξήσεις αμοιβών.


Δυναμική: Σε όλους τους κλάδους αυξάνονται οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι θα διατηρήσουν σταθερό το επίπεδο των αμοιβών. Ο Τουρισμός (22%), οι Τηλεπικοινωνίες (19%) και οι Υπηρεσίες (10%) είναι οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη αύξηση των εκτιμήσεων για σταθερότητα. Η Ενέργεια είναι η εξαίρεση. Μειώνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων Ενέργειας που θα διατηρήσουν σταθερό το επίπεδο των αμοιβών.
Απόλυτη κατάταξη: Τουρισμός (83%), Φαρμακευτικές (71%), Τηλεπικοινωνίες (64%), παρουσιάζουν το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων που θα κρατήσουν σταθερό το επίπεδο των αμοιβών. Ενέργεια (42%), Υγεία (45%) και Βιομηχανία (50%) εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ρευστότητα σε ότι αφορά το επίπεδο των αμοιβών.


Συνολικές αμοιβές-Εσωστρεφείς/εξωστρεφείς επιχειρήσεις

 

Ισοζύγιο: Οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις παρουσιάζουν θετικό ισοζύγιο αμοιβών με 7% έναντι -15% του 2013. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις εσωστρεφείς επιχειρήσεις βρίσκεται στο -13% για το 2014, το οποίο όμως βρισκόταν στο -41% το 2013.

Αυξήσεις: 18% των εξωστρεφών επιχειρήσεων δηλώνουν ότι θα αυξήσουν τις αποδοχές κατά το 2014 έναντι 8% των εσωστρεφών επιχειρήσεων. Από το 14% του 2013 υπάρχει περαιτέρω βελτίωση κατά 4 μονάδες. Η απόσταση από τις εσωστρεφείς που εκτιμάται ότι το 8% των επιχειρήσεων θα προχωρήσουν σε αυξήσεις είναι της τάξεως του 10% πάνω.
Μειώσεις: Περιορίζονται στο 11% οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις που θα μειώσουν τις αμοιβές κατά το 2014, έναντι 29% του 2013. Βρίσκονται σε καλύτερη θέση και έναντι του μέσου όρου (22%) και των εσωστρεφών (21%) για το 2014.
Σταθερότητα: Το ποσοστό των εξωστρεφών επιχειρήσεων που εκτιμούν ότι θα παραμείνουν σταθερές οι αμοιβές μικραίνει έναντι του 2013 (21% των ερωτηθέντων δεν προχώρησαν σε εκτίμηση). Φτάνει στο 50% έναντι 54% το 2013. Παρά την αναγκαία επιφύλαξη είναι εύλογη η εκτίμηση ότι η γενική τάση (περιορισμός μειώσεων, ενίσχυση αυξήσεων) θα επιβεβαιωθεί παρά την επιφυλακτικότητα του 20% των εξωστρεφών επιχειρήσεων.
Δυναμική: Οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις και οι Φαρμακευτικές είναι οι μόνες ομάδες επιχειρήσεων που έχουν ήδη θετικό ισοζύγιο. Παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση έναντι του 2013, 22 μονάδες παρότι είχαν υψηλό σημείο εκκίνησης.

 

4hrg14

 

Συνολικές αμοιβές 2014 ανά μέγεθος εταιρίας

Με βάση το μέγεθος της επιχείρησης φαίνεται ότι: Έως 50 άτομα: Οι επιχειρήσεις έως 50 άτομα αν και παρουσιάζουν αρνητικό ισοζύγιο με -10% κατά το 2014 φαίνεται να έχουν κάνει τα μεγαλύτερα βήματα βελτίωσης. Το ισοζύγιο αμοιβών βελτιώθηκε κατά 39 μονάδες.
50-99 άτομα: Οι επιχειρήσεις με 50-99 άτομα παρουσιάζουν τις λιγότερες εκτιμήσεις για αυξήσεις και ταυτόχρονα τις περισσότερες για περαιτέρω μειώσεις. Παρουσιάζουν τη μικρότερη βελτίωση έναντι του 2013.
100-249 άτομα: Οι επιχειρήσεις με 100-249 άτομα βρίσκονται περίπου στον μέσο άξονα στο ισοζύγιο αμοιβών, όπως και στα θέματα αυξήσεων και μειώσεων.
250-499 άτομα: Οι εταιρίες που απασχολούν από 250-499 άτομα παρουσιάζουν μόνες αυτές ήδη θετικό ισοζύγιο για το 2014. Παρουσιάζουν το μικρότερο ποσοστό εκτιμήσεων για μειώσεις (7%), και σημαντικό ποσοστό αυξήσεων με 12%.
Άνω των 500 ατόμων: Οι επιχειρήσεις άνω των 500 ατόμων που είχαν καλύτερο ισοζύγιο αμοιβών κατά το 2013 βελτιώνονται με πιο αργά βήματα έναντι των μικρότερων επιχειρήσεων (από -19% το 2013 στο -9% το 2014). Οι μικρότερες βελτιώνονται πιο γρήγορα. Όμως επειδή οι επιπτώσεις στις μεγάλες επιχειρήσεις ήταν μικρότερες κατά τα προηγούμενα έτη παραμένουν μεν οι αμοιβές σε αρνητικό ισοζύγιο αλλά υστερούν μόνο έναντι των επιχειρήσεων με 250 έως 499 απασχολούμενους. Το ισοζύγιο από -19% το 2013 φτάνει στο -9% το 2014.

 

Δείτε τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που πραγματοποίησε το 4hr.gr για το 2014:

Απασχόληση 2014, Αμοιβές HR, ΘΕΣΕΙΣ HR, Αμοιβές 2014

Τελευταία τροποποίηση στις 16:23 - 23 Οκτ 2014
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.