ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τον Οκτώβρη οι αιτήσεις για το ΕΣΠΑ μικρών επιχειρήσεων

15:41 - 25 Σεπ 2018 | Χρηματοδοτήσεις
Εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να ανοίξει η υποβολή αιτήσεων για τη δράση του ΕΣΠΑ: «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Η δράση αυτή ενισχύει υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, κυρίως, στην εξωτερική αγορά. Οι επενδυτικές προτάσεις πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από 30.000 έως 120.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει έως το 76% του συνολικού κόστους επένδυσης.

 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους εννέα τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», γνωστό και ως ΕΠΑνΕΚ:

  • Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων
  • Ενέργεια
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
  • Περιβάλλον
  • Τουρισμός (επιλέξιμοι είναι αποκλειστικά οι ΚΑΔ 55.10-ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα)
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
  • Υγεία
  • Υλικά-Κατασκευές

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα αποτελεί οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να έχουν 2 τουλάχιστον ετήσιες μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.Στο πλαίσιο της δράσης, θα χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες σχετίζονται με τα έξοδα για την αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, με παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, με συστήματα πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, με το σχεδιασμό, την τυποποίηση και την πιστοποίηση προϊόντων, με τεχνικές μελέτες μηχανικών, με τη σύνταξη και την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, αλλά και με το μισθολογικό κόστος εργαζομένων.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.