ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Μειωμένα κέρδη στο σύνολο της χρήσης

20:44 - 30 Ιαν 2007 | Ακίνητα
Στα 8,2 εκατ. ευρώ μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Πειραιώς Επενδύσεις Ακίνητης Περιουσίας (Πειραιώς ΑΕΕΑΠ) κατά τη χρήση του 2006, έναντι 9,2 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Ακόμη η εταιρεία αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 6,8 εκατ. ευρώ συνολικά (0,123 ανά μετοχή), ήτοι το 82% των μετά από φόρους κερδών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας η μείωση των κερδών της χρήσης οφείλεται στην απομείωση των εσόδων από αποτίμηση ακινήτων.

Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 8,6 εκατ. ευρώ το 2006 έναντι 9,5 εκατ. ευρώ το 2005.

Τα έσοδα από μισθώματα, που είναι η κύρια δραστηριότητα της εταιρίας, αυξήθηκαν στη χρήση 2006 κατά 31,38%. Αντίστοιχα τα κέρδη εξ αποτιμήσεως των ακινήτων της εταιρίας μειώθηκαν κατά 70%, ενώ πραγματοποιήθηκαν κέρδη από πώληση ακινήτου ύψους 688,5 χιλ. ευρώ.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.