ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Eurobank Properties: Σήμερα τα αποτελέσματα για το 2006

11:49 - 31 Ιαν 2007 | Ακίνητα
Σήμερα αναμένεται η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Eurobank Properties για τη χρήση του 2006, καθώς και η ενημέρωση των αναλυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των σκοπούμενων εταιρικών πράξεων της εταιρείας έχει ως ακολούθως : 

Την 23η Φεβρουαρίου 2007 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την 27η Μαρτίου η αποκοπή μερίσματος, ενώ την 2η Απριλίου θα αρχίσει η καταβολή Μερίσματος μέσω της EUROBANK.

Την 30η Απριλίου θα δημοσιευθούν οι οικονομικές καταστάσεις α΄ τριμήνου του 2006 και την 30η Ιουλίου θα δημοσιευθούν οι οικονομικές καταστάσεις για το α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Τέλος, την 31η Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου του 2007.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.