• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Intercontinental International: Αύξηση 23.4% του προσαρμοσμένου EBITDA στο 2017

19:06 - 25 Απρ 2018 | Ακίνητα
Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει ότι σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τα έσοδα από μισθώματα κατέγραψαν άνοδο 25,2%, τα κεφάλαια από τη λειτουργία (FFO) 18,8% και τα λειτουργικά κέρδη κατά 5,9%. Την 31.12.2017 στον Όμιλο ανήκαν συνολικά 30 ακίνητα -κυρίως καταστήματα και γραφεία- επιφάνειας 37.472τμ, έναντι 20 ακινήτων 24.995τμ την 31.12.2016 (αύξηση 49,9% στα τμ).

Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά τη χρήση, σε σχέση με την περυσινή, ήταν η ακόλουθη: 1. Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €5.915,4χιλ. ευρώ έναντι €4.723,9χιλ. το 2016 (αύξηση 25.2%), εξαιτίας των νέων επενδύσεων καθώς και αναπροσαρμογών ενοικίων. 2. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε €1.101,6χιλ. ευρώ έναντι €1.793,2χιλ. το 2016. 3. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 5.951 χιλ. ευρώ έναντι 5.622,3 χιλ. του 2016 (αύξηση 5.9%). 4. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3.468,6χιλ., μαζί με τις αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές €2.192,3χιλ. και την αφαίρεση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων €290,2χιλ. (2016: €6.007,7χιλ. μαζί με τις θετικές συναλλαγματικές €670,2χιλ. και την αφαίρεση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων €284,7χιλ.). 5. Ο φόρος επί των επενδύσεων και διαθεσίμων ανήλθε σε €726,6χιλ., διαμορφώνοντας τα καθαρά κέρδη σε €2.742χιλ. (2016: €672,3χιλ., διαμορφώνοντας τα καθαρά κέρδη σε €5.335,5χιλ.). Βασικοί Δείκτες  Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις): 7,56  Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις (LTV): 37,58%  Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (FFO): €3.888.422  Προσαρμοσμένο EBITDA: €4.869.416  Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV ps): €6,42.

Ανέστης Ντόκας

Τελευταία τροποποίηση στις 19:19 - 25 Απρ 2018
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman