ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Συμμετοχής

15:21 - 19 Απρ 2007 | Ακίνητα
Η ALPHA BANK Α.Ε. μέτοχος της εταιρίας ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ενημέρωσε, σύμφωνα με το Π.Δ. 51/1992, με την υπ'' αριθμόν 3269/19.04.07 επιστολής της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την μεταβολή του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην εταιρία ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. σε ποσοστό ανώτερο των 2/3.
Μετά την ανωτέρω συναλλαγή το ποσοστό της ALPHA BANK A.E. επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. διαμορφώθηκε σε ποσοστό 74,07%.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.