ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Tην αγορά ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η Grivalia Properties

08:43 - 14 Αυγ 2018 | Ακίνητα
Η Εταιρεία GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει ότι, βάσει σχετικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού της Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2018, προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών.

Συκεκριμένα, στις 13.08.2018 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης €8,55 ανά μετοχή, 10.000 μετοχές συνολικής αξίας €85.500,00.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.