ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εθνική Πανγαία: Ξεκινά η περίοδος αποδοχής της ΔΠ της Invel

15:03 - 02 Ιουλ 2019 | Ακίνητα
Από τις 3 Ιουλίου έως και τις 31 Ιουλίου θα διαρκέσει η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης που έχει υποβάλλει η Invel για την απόκτηση των μετοχών της Εθνική Πανγαία, με προσφερόμενο αντάλλαγμα 4,88 ευρώ ανά μετοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο που δημοσίευσε η εισηγμένη, η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στην Ελλάδα, θα διαρκέσει τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη στις 03.07.2019, στις 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 31.07.2019, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν με επιμέλεια του Προτείνοντος, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι μέχρι και την 02α.08.2019, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., και θα κοινοποιηθούν στους εργαζόμενους της εταιρείας.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.